HANIF KUREISHI’NİN VAROŞLARIN BUDA’SI, KARA PLAK VE KULAĞIM ONUN KALBİNDE ADLI BAŞLICA ESERLERİNDEKİ IRKSAL GERİLİMLER VE KİMLİK ÇATIŞMALARI

Author:

Number of pages: 254-263
Year-Number: 2014-6

Abstract

Yirminci yüzyıl İngiliz toplumunda, diasporal toplulukları sosyal hayattan soyutlayan tek taraflı ırkçı sosyal politika değişmeye başladı ve İngiliz toplumu, dünyanın çeşitli bölgelerinden gelen göçmenlerle ilgilenerek, ırksal olarak daha çeşitli bir topluma dönüştü. Hanif Kureishi’nin 1990’da yayınlanan ilk romanı, 1970’lerin İngilteresi’nde başkarakter Karim’in sosyal ve cinsel kimlik arayışına odaklı yarı otobiyografik bir kitaptır. Varoşların Buda’sından beş yıl sonra yayınlanan, Kara Plak (1995), 80’lerin Londra’sındaki İslamik radikalizm, ekstazi, sansür, Prince, İngiltere ve göçmenleri arasındaki kültürel çatışmalar gibi bazı önemli konuları ele alan ikinci romanıdır. Diğer yandan, 2004’te yayınlanan Kulağım Onun Kalbinde kitabı, bize, Kureishi’nin vefat eden babasının yayınlanmamış el yazması kitabını tanıştıran bir yaşam öyküsüdür. Bu yazının amacı, Hanif Kureishi’nin Varoşların Buda’sı, Kara Plak ve Kulağım Onun Kalbinde adlı başlıca eserlerindeki ırksal gerilimleri ve kimlik

Keywords

Abstract

In twentieth century British society, one-sided racist social policy that excluded diasporic people from social life started to change and British society transformed into a racially mixed one by dealing with immigrants from different parts of the world. The Buddha of Suburbia, Hanif Kureishi’s first novel published in 1990, is a semi-autobiographical book focused on the protagonist, Karim’s search for his social and sexual identity in 1970s Britain. Published five years after The Buddha of Suburbia, The Black Album (1995) is Kureishi’s second novel which explores some crucial issues such as Islamic radicalism, ecstasy, censorship and Prince in late 80s London, as well as religious and cultural clashes between Britain and its immigrants. On the other hand, My Ear at His Heart published in 2004 is a memoir which introduces us to the unpublished manuscript of Kureishi’s late father’s. The aim of this paper is to demonstrate the racial tensions and identity conflicts in Hanif Kureishi’s m

Keywords