ŞEYH AHMED İLÂHÎ’NİN BİLİNMEYEN ŞİİRLERİ VE BU ŞİİRLERİN ŞEKİL VE MUHTEVA HUSÛSİYETLERİ

Author:

Year-Number: 2014-5
Number of pages: 572-591
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Xv. asır, Fatih Sultan Mehmed dönemi şairlerinden Ahmed İlâhî hayatı ve şahsiyeti kesin olarak aydınlatılmış değildir. Buhara’dan Bursa’ya gelen şair, bazı dergâhlarda hizmetlerde bulunmuş, mürşitlik vazifesi görmüştür. Döneminde vücûda getirdiği eserleriyle kayda değer şairlerden biri olduğu muhakkaktır. 1961 yılında İsmail Hikmet Ertaylan tarafından neşredilen İlâhî Divan’ında ne yazık ki bazı şiirleri kendine yer bulamamıştır. Ahmed İlâhî’nin kendi sanatından bahsettiği eserlerden hareketle, onun

Keywords

Abstract

Ahmed İlâhî’s life and personality, one of the poets of Fatih Sultan Mehmed period (15.century), hasn’t been enlightened certainly. The poet who comes from Buhara to Bursa served in some dervish lodges and officiated as sheikh. He is exactly one of the significant poets with his works. His some poems could not be involved in İlâhî Divan which was published by İsmail Hikmet Ertaylan in 1961. Encountering with Ahmed İlâhî’s some poems which was not involved in his diwan is possible by looking his works in which he mentioned about his art. In addition, some poems which belong to him can be found in some magazines and works. In this article, at first, Şeyh Ahmed İlâhî’s life and works will be emphasized, later his some unknown poems which was involved in a magazine in Nuru Osmaniye department of Süleymaniye Library will be given. The transcription of aforementioned poems and their forms and contents will be mentioned.

Keywords