DOĞU GENİŞLEMESİNİ ANLAMAK İÇİN ÜÇ FARKLI YAKLAŞIM: TÜRKİYE ÖRNEĞİ ÜZERİNE ÇIKARIMLAR

Author :  

Year-Number: 2014-5
Language : null
Konu : Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Number of pages: 563-571
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu makale Avrupa Birliği’nin doğuya genişleme sürecinin dinamiklerini farklı perspektifler aracılığıyla incelemek için kaleme alınmıştır, bu bağlamda farklı yaklaşımların hangi oranda Türkiye örneğine doğru bir açıklama getirebildiği ve son olarak Türkiye örneği üzerine her bir yaklaşım üzerinden çıkarımlar yapmaya çalışmaktadır. Buradaki ilk amaç, öne çıkan yaklaşımların genişleme sürecinin tüm örneklerini ve bu sürecin tamamını açıklayabilme yetisi, doğu genişlemesi süreci ele alınarak bu sürecin Türkiye örneği üzerine çıkarımlarını öne çıkan faktörlerin benzerliği veya karşılıklılığı üzerinden ortaya koymaya çalışmaktır. Literatürde mevcut olan bir çok kaynak, bu süreç üzerine yazılmış hikayelerden ibaret olduğundan teorik bir alt yapıya sahip değildir ve bu makalede ön plana çıkan en önemli unsur hikayelerden arındırılmış ve sadece yaklaşımların yeterliliği üzerine odaklanmasıdır. Avrupa Birliği için genişleme sürecinde öncelikler farlı yaklaşımlar ile açıklanabilir ve her bir yak

Keywords

Abstract

The paper is set out to examine the dynamics of eastern enlargement of European Union through different perspectives, to what extent these approaches are successful in giving a viable response to the case and lastly a conclusive section about Turkey and the implications of each perspective on the accession process of Turkey. The first aim is to point out whether a specific perspective is sufficiently viable to figure out the factor mechanism in the enlargement process, and secondly Eastern Europe enlargement process and the accession negotiation process of Turkey will be examined in terms of any reciprocity of factors. Many scholars try to explain the enlargement process through non-theoretical basis and what is significant in this paper is the exclusion of story-making about the enlargement priorities of European Union. Enlargement priorities for EU can be viewed through different perspectives and each of these perspective/approaches has their own emphasis on specific factor analysis

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics