PAKİSTAN’DA YÜKSEK DİN ÖĞRETİMİ

Author:

Year-Number: 2014-5
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : İlahiyat-Din Eğitimi
Number of pages: 80-102
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Pakistan, 1947’de Hindistan’ın doğu ve batı kesimlerinde iki ayrı toprak parçasına sahip bir ülke olarak kurulduğunda birisi Batı Pakistan’daki Pencap Üniversitesi (1882), diğeri de Doğu Pakistan’daki Dakka Üniversitesi (1921) olmak üzere ülke sınırları içerisinde sadece iki üniversite kalmıştır. Pakistan’ın doğu kesimi de 1971’de bağımsızlığını kazanarak ayrılmış ve bu bölgede Bangladeş kurulmuştur. Geleneksel yüksek din öğretimi kurumları olan medreselerin halen varlığını südürdüğü Pakistan’da modern yükseköğretimin kurumsallaşmasında büyük gelişmeler kaydedilmiş, pekçok üniversite ve yüksekokul açılmıştır. Pakistan’ın modern yükseköğretim kurumlarında yürütülen din öğretiminin konumunu ve niteliğini ele aldığımız bu çalışmada, öncelikle yüksek din öğretiminin geçirdiği tarihsel sürece değinilmiş, daha sonra da ülkenin seçkin yükseköğretim kurumlarından biri olan Uluslararası İslâm Üniversitesi İslâm Araştırmaları Fakültesi örneğinden hareketle yüksek din öğretimi konusu öğretim amaç

Keywords

Abstract

When Pakistan was established as an independent country in 1947 with one part in east and the other part in west of India, two universities exist within the borders: Pencap University (1882) in west, Dakka University (1921) in east. East of Pakistan further became an independent state named Bangladesh. Despite the existence of traditional madrassas for higher religious education upto now, many modern universities and colleges were also established within time. In this study, quality of the modern higher religious education in Pakistan is addressed. The history of such institutions is mentioned first, and then the case of International Islamic University Faculty of Islamic Studies is investigated. The educational goals, the programs, context, methods and program outcomes of the institution are studied in detail.

Keywords