TÜRKİYE’DE FAALİYET GÖSTEREN YEREL RADYO İŞLETMELERİNİN SORUNLARI VE YEREL RADYO İŞLETMELERİNDE İNTERNET VE SOSYAL MEDYA KULLANIMI

Author:

Year-Number: 2014-5
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : İletişim - Radyo
Number of pages: 62-79
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı Türkiye’de yapılması planlanan frekans ihalesi öncesinde sektörde faaliyet gösteren yerel radyo işletmelerinin sorunlarının incelenmesidir. Çalışmada önce yerel medya ve yerel radyo kavramları ve tarihçesi üzerine kavramsal araştırma yapılmıştır. Çalışmanın araştırma bölümü iki alt bölüme ayrılmıştır. Birinci bölümünde Türkiye’de faaliyet gösteren 109 yerel radyo işletmesinin internetteki varlıkları incelenmiş ve internet mecrasını nasıl kullandıkları üzerine bir nitel araştırma yapılmış, ikinci bölümde ise radyo işletmelerinin yaşadığı sorunlar incelenmiştir. Yerel radyo işletmecilerinin yöneticileri ile yapılan mülakatlarda yerel radyo işletmelerine sahip oldukları temel sorunlar sorulmuştur. Araştırmanın sonunda yerel radyo işletmelerinin çok sayıda sorun yaşadığı ve bu sorunların nerdeyse tamamının ekonomik kökenli olduğuna yönelik tespitlerde bulunulmuştur. Araştırmada yerel radyo mecrasının yeni medya ile yeteri kadar yakınsama yaşayamadığına konusuna vurgu ya

Keywords

Abstract

The aim of this study is to make a research for the problems of local radio broadcasting in Turkey. In the study there is a conceptual research about local media and local radio history. In the research part of the study 109 local radio stations’ web sites were analyzed and the existence of local radios in internet on going to global from local was detected. There has been a qualitative research about how the local radio stations use internet. In the research there has been interviews with the managers of the local radio stations and asked the most important problems they faced as local radio companies. In the end of the search there has been found that local radio stations have many problems all coming from their economic status. There has been a determination that local radios do not enough convergence with new media. In the conclusion of the study it was emphasized that local radios should make a convergence with new media in order to take the advantages of globalization and the ri

Keywords