KELOĞLAN MASALLARINDA PROPP ANALİZİNİN DIŞINDA KALAN ÖRNEKLER

Author:

Year-Number: 2014-5
Number of pages: 478-486
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Masallar, zaman ve mekanı belli olmadığı, olağanüstü olaylara sahip olduğu için edebi türler içinde kullanımı en esnek olandır. Masallar üzerinde yöntem ve metot olarak bir hayli çalışma olduğu gibi bunların analizleri ile ilgili de araştırmalar hala devam etmektedir. Masal üzerine bugüne kadar yapılan çalışmalar, masal türünün incelenmesini sonlandırmamıştır. Masal türünün her ele alınışında farklı yaklaşımlar yeni görüşler ortaya çıkabilir. Masal üzerine yapılan en önemli çalışmalardan biri Propp’un analiz yöntemidir. Fakat bugün bütün masalların bu yöntemi uymadığını görmek mümkündür. Bu yöntemin dışında kalan masallar için yeni denemeler söz konusu olabilir. Gelecekte bu denemeler bize daha farklı sonuçlar da getirecektir. Ülkemizde Keloğlan masalları masal türünün önemli bir bölümünü oluşturur. Keloğlan masalları üzerinde farklı yaklaşımlarla yeni denemeler söz konusu olmuştur.

Keywords

Abstract

Tales, time and space are uncertain, are most flexible in use within the literary productions because of having extraordinary events. While there are many works as method on tales, research studies of these analysis is stil going on. So far, tale studies don’t terminate analyzing of the tale type. In every treatment of tale type, new opinions and different approaches can arise. Propp’s analysis is one of the most important study of the tale. But, today it is possible to see that all tales don’t conform to this method. New trials can be discussed for tales outside of this method. In the future, this trials will bring different results to us. In our country, Keloğlan tales hold a very important place in all types of tale. New opinions and different approaches is be discussed on Keloğlan tales

Keywords