MAHMUD SHABÜSTERI VE BATI ORYANTALIZMI

Author:

Year-Number: 2014-5
Number of pages: 469-477
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bizlerin Şebüsteri kişiliğinin batılı araştırmaçılara güvenerek araştırmalara tabi tutmamızın asıl nedeni batılı araştırmaçıların İslam dünyasının bu büyük düşünürünün fikirlerinin derinden derine incelemektir. Makale genel olarak batılı araştırmaçıların Mahmut Şebüsterinin hayatını ve eserlerini konu alan araştırmalarını içermekte onlar hakkında somut bilgi vermektedir. Makalede klasik edebiyatın en ünlü isimlerinden biri olan Şebüsterinin eserlerinin çevirisi, özellikle eserleri ve batılı araştırmaçılar tarafından Şebüsteriyle ilgili kaleme alınan ilmi makaleler incelenmiştir. Şebüsterinin asıl etkilendiği Doğunun büyük filosofu Muhyiddin İbn Arabi ve onun Vahdet-i Vücud öğretisidir. Şebüsteri İbn-i Arabi'nin düşünce tarzını kullanmış, bu onun duyulur. Şebüsteri'nin en ünlü eseri Gülşen-i Râz isimli mistik metinler içeren eseridir. 1311 yılında Mesnevi tarzında yazılmıştır ve, Emir Hüseyin Herevi'nin sufi öğretisi hakkında sorduğu suallere Şebüsteri'nin verdiği cevaplardan oluşmak

Keywords

Abstract

The main reason why we investigate Shabistari’s personality by the way relying upon the western investigators is that we want to determine the analysis and interpretation of the thoughts of the western investigators on the great philosopher of the Islamic world Sheikh Mahmud Shabistari. The article highlights the thoughts of western authors on life and creative activity of Sheikh Mahmud Shabistari. The translation of works of Shabistari, who is one of the famous representatives of our classic literature, especially, monographs, articles written on Shabistari, by wertern investigators have been analyzed. Shabistari Muhyiddin was affected from Ibn Arabi's vahdet-i vujud teachings and his his symbolic terminology. Shabistar was used from Ibn Arabi's ideas and terminology. It is filled by us from his works. The most famous work of Shabistari is Gulshan-i Raz, it is a work containing mystical texts. Work is written in the style of masnawi, in the year 1311 and consists of Shabistari`s a

Keywords