KLASİK TÜRK EDEBİYATININ FABL ÖRNEĞİ “DÂSİTÂN-I TÛTÎ VÜ KARGA” MESNEVİSİ

Author :  

Year-Number: 2014-5
Language : null
Konu : Eski Türk Edebiyatı
Number of pages: 451-468
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Doğum tarihi ve nereli olduğu hakkında net bir bilgi bulunmayıp Alâ’addin adlı bir şaire ait olan “Dâsitân-ı Tûtî vü Karga” mesnevisini konu edinen bu çalışma, şair ve söz konusu mesnevi hakkında kısa bir incelemedir. Çalışma aynı zamanda bilinen tek nüshası Süleymaniye Kütüphanesi Hacı Mahmut Efendi No:4415’de kayıtlı bulunan mesnevinin transkripsiyonlu metnini de içermektedir. İnceleme bölümünde eser ve yazar hakkında elde bulunan bilgiler verilmiştir. Yine bu kısımda eserin içeriği anlatılarak mesnevinin iki ana kahramanı olan papağan ve karganın mitolojik ve kültürel yönleri ele alınmıştır. Bu bağlamda eserin konusu çerçevesinde bu iki kuş türünün Klasik Türk edebiyatına yansımaları ortaya konulmaya çalışılmıştır. Çalışmanın ana bölümünü ise mesnevinin tek nüshasından yola çıkılarak ortaya konmuş olan trankripsiyonlu metin oluşturmaktadır.

Keywords

Abstract

This study that explores the Masnawi “Dâsitân-ı Tûtî vü Karga,” whose poet is Alâ’addin, of whom there is not so many information about his birthday or where he is from, is short research about the poet and the poem. The study also contains the example of only-known written transcript which is currently in the library of Süleymaniye,Hacı Mahmut Efendi No:4415. The information that is found about the poem and poet is given in examination part. In this part, the content of the poem is demonstrated as well as the mythological and cultural aspect of two main characters of it; the carrot and the crow. In this content, the reflection of these two bird species in Classic Turkish Literature is shown, in the frame of the topic of the poem. What constitutes of the main part of the research is the written transcript, which is come out of the example of only-known written transcript of poem.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics