YÖNETİM KADEMELERİNDE KADINA YÖNELİK CİNSİYET AYRIMCILIĞI VE CAM TAVAN SENDROMU

Author:

Year-Number: 2014-5
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Number of pages: 1-14
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüzde, kadınların iş dünyasındaki nüfusunun artmasına rağmen, üst yönetim pozisyonlarında kadın nüfusunun oldukça az olduğu gözlemlenmektedir. Kadınların üst düzey yönetici pozisyonlarına gelmelerinde karşılaştıkları engeller, cinsiyet ayrımcılığının en çok gözlemlendiği konular arasında yer almaktadır. Yönetim literatüründe “cam tavan” olarak adlandırılan bu durum, kadınlarla üst yönetim arasında yer almakta ve onların başarı ve liyakatlerine bakılmaksızın ilerlemelerini engelleyen, açıkça görülmeyen ve ifade edilemeyen engellerin tamamı olarak bilinmektedir. Bu çalışmada, çalışan kadınların yöneticilik pozisyonuna gelmelerinde karşılaştıkları sorunlar incelenip ortaya konulacak ve bu sorunlardan biri olan cam tavan sendromunu gidermeye yönelik stratejiler oluşturulmaya çalışılacaktır.

Keywords

Abstract

Nowadays, despite the increasing the population of women in the business world, the female population at the senior management positions is observed that guite few. All of the most observed issue of the gender discrimination. This situation is called “glass ceiling” in managment literature. Glass Ceiling syndrome means all of the obstacles that place between women and senior management , are invisible and can’t be explained clearly. In this study, the Problems faced by working women in managerial positions will be investigated and then some of the strategies will be formed to overcome of that problems.

Keywords