SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN TELEVİZYON REYTİNG ÖLÇÜMLERİNİN ANALİZİ: TWİTTER ÖRNEĞİ

Author:

Year-Number: 2014-5
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Sosyal Medya
Number of pages: 414-430
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İnternet teknolojisinin gelişim göstermesi ile birlikte iletişim altyapısı köklü bir şekilde değişikliğe uğramıştır. İnternet teknolojisi ile birlikte ortaya çıkan sosyal paylaşım ağları ise bireysel ilişkilerin değişmesine neden olmuştur. Bu çalışma, Twitter baz alınarak sosyal medya kullanımının televizyon izleme (reyting) oranlarına etkisinin ne ölçüde olduğunu ortaya çıkarmak üzerine yapılmıştır. Çalışmayı nesnel bir hale getirebilmek adına geleneksel TV izleyici ölçüm sonuçları ve Twitter ölçüm sonuçları ayırt edici yanlarıyla ele alınarak analiz edilmiştir. Twitter üzerinden yapılan reyting ölçümü, TNS’in geleneksel reyting ölçümü ve anket sonucunda elde edilen ölçüm sonuçları karşılaştırılarak, sosyal medya verilerinin televizyon programlarının izlenilirliğine dair nasıl bir rol üstlendiği irdelenmiştir. Ortaya çıkan bulgular çerçevesinde ise önerilerde bulunulmuştur.

Keywords

Abstract

Internet technology has changed the communication infrastructure. Social networks have been modifying i

Keywords