İZMİT MAŞÛKİYE MERKEZ CÂMİİ HAZÎRESİ’NDE BULUNAN

Author :  

Year-Number: 2014-5
Language : null
Konu : Sanat Tarihi
Number of pages: 309-368
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Maşûkiye’nin Osmanlı dönemi mezarlığı ve mezar taşları, 18.-20. yüzyıllar arasını kapsamakta ve gerek şekilleri ve gerekse içerikleri bakımından ekserisi vasıflı birer tarihî eser durumundadırlar. Ne var ki, Türkiye ve diğer İslam ülkelerinde cehalet kaynaklı ilgisizlik, hatta tahribat yüzünden bu eserler bugün korumasız ve bakımsız kalmaktadır. Maşûkiye mezar taşları, bu beldenin kültür tarihi bakımından değerli bir hazinedir. Bu bakımdan bu eserlerin sanat tarihi metodolojisine uygun şekilde tespit, kataloglama ve çözümlemelerinin yapılarak bir bilimsel yayın haline getirilmesi büyük önem arz etmektedir. Bugün Maşûkiye, Kocaeli ilinin Kartepe ilçesine bağlı bir köydür. Dolayısıyla tarihi İzmit ile ortaktır. Kartepe’ye gelince, burası Kocaeli’nin yeni ilçelerinden biridir. Taşınır ve taşınmaz kültür varlıkları mirası bakımından Kartepe önemli bir yerdir. Ancak Kartepe’nin asıl kültürel mirası, halkının kültürel çeşitliliğidir. Maşûkiye Merkez Câmii, Maşûkiye Köyü’nün doğu tarafında y

Keywords

Abstract

Ottoman cemetery and gravestones in Mashuqiya, are accepted as historical artifacts in terms of their shape and content. These gravestones were erected between 18th and 20th centuries. However, these artifacts is not protected and cared properly today because of ignorance and neglect in Turkey and other Islamic countries. Gravestones in Mashuqiya are precious treasures in terms of cultural history of the town. It is very important that these artifacts should be identified, categorized and analysed by the methodology of history of art and then scientifict publication should be made. Today Mashuqiya is a village in Kartepe district of Kocaeli. Thus Mashuqiya is sharing common history with Izmit. Regarding Kartepe, it is a new district of Kocaeli. Kartepe is an important place with regards to movable and immovable cultural property heritage. But the major cultural heritage of Kartepe is the cultural

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics