ŞOR KAHRAMANLIK DESTANLARINDA KALIP İFADELERİN KULLANIMI

Author:

Year-Number: 2014-5
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : TÜRK HALKBİLİMİ
Number of pages: 289-308
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bütün toplumların kültürel hayatı içinde belirli durumlarda, değişik olayların ve yaşantıların etkisiyle gelenekleşmiş, duygu değeri taşıyan kalıp sözler bulunmaktadır. İnsanlar günlük yaşamda kendilerini daha iyi ifade edebilmek amacıyla sık sık kalıp ifadelerden yararlanır. Kalıp ifadeler sosyoloji, psikoloji, felsefe, tarih, ahlâk, folklor gibi birçok bilim dalı tarafından inceleme konusu edilmeye değer söz varlıklarıdır. Kalıp ifadeler deyişlerin güzelliğini, anlatımın gücünü, kavramların zenginleşmesini sağlar. Kalıp ifadeler, Türkçenin zenginliğini yansıtan, olaylar karşısındaki tutumuna ışık tutan dil öğeleridir. Günlük konuşma dilinin ürünü olan kalıp sözler, tüm diller için son derece önemlidir. En çok konuşma dilinde kullanılan kalıp sözleri küçümsemek son derece yanlıştır. Bu sözler bir toplumun bireyleri arasındaki ilişkileri sırasında kullanılmayı âdet haline getirdiği bir takım sözlerdir. Belli durumlarda söylenmesi gelenek halini almış bu sözler, kültürün de ayrılmaz bi

Keywords

Abstract

There are pattern words being tradition in certain situations with the effects of different events and experiences and carrying sense of value in the cultural life of all societies. People often use pattern expressions to express themselves better in daily life. The pattern expressions are the word assets which are worth being the subject of study by many disciplines like sociology, psychology, philosophy, history, morality and folklore. The pattern expressions provide the beauty of phrase,the power of expression,the enrichment of concepts. The pattern expressions are the language elements reflecting the richness of Turkish and shedding lights on the attitudes towards events. The pattern words, which are product of daily spoken language, are extremely important for all languages. It is extremely wrong to underestimate the pattern words, mostly used in spoken language. These words are some words which established a custom to be used during the relationships between members of society. T

Keywords