TÜRK İSLAM HEKİMLERİNİN PSİKOLOJİ BİLİMİNİN GELİŞİMİNE KATKILARI VE PSİKOLOJİK HASTALIKLARA TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Author:

Year-Number: 2014-5
Number of pages: 255-263
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Psikoloji bilimi tarihi gelişim süreci içinde antik dönemlerden itibaren konusu insan olan her bilim dalı tarafından incelenmiş, merak konusu olmuş ve gündeme gelmiştir. İnsanın ruhsal yapısının ne olduğu? Sınırlarının nerede başlayıp nerede bittiği ve psikolojik etkileri daima araştırma konusu olmuş ve bu ilgi hiç azalmamıştır. Psikolojinin tarihi süreci içinde gelişmeler özellikle son yüz yıla atfen olduğu kabul edilse de yaygın kanının aksine bu evrenin daha uzun ve eski bir gelişimsel geçmişe sahip olduğu bir gerçekliktir. Antik çağlardan günümüze kadar insanın olduğu her yerde psikolojik sorunlar gündeme gelmiş ve bu sorunların çözümü için çaba gösterilmiştir. Bu çabaları yoğun olarak görüldüğü dönemlerden biri de Türk İslam hekimlerinin çalışmalarıdır. Bu makalede bu dönem içinde psikolojik sorunlara bilimsel olarak yaklaşım yöntemleri ele alınıp döneminin en son yenilikleri içinde psikolojik tedavi yöntemleri incelenecektir.

Keywords

Abstract

Historical development of science in psychology from ancient times human subjects examined by every branch of science, and the agenda has been the subject of curiosity. What is of man's spiritual nature? Where the boundaries of starts and where it ends, and that the psychological effects always been a subject of research interest has waned. The history of psychology in the development process, especially in the last century although it is considered that reference Contrary to common belief that the universe has a longer history as a former developmental reality. From antiquity to the present day human psychological problems that come up everywhere, and efforts have been made to solve these problems. This effort is seen as a period of intense study of physicians are one of the Turkish-Islamic. In this article, the scientific method of approach to psychological problems during this period, will be addressed in the latest innovations of the period of psychological treatment methods will

Keywords