İNGİLİZCE ÖĞRETMENLERİNİN İKİNCİ SINIF İNGİLİZCE DERSİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Author :  

Year-Number: 2014-5
Language : null
Konu : Sınıf Öğretmenliği
Number of pages: 199-210
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Son yıllarda farklı ülkelerde yaşayan ve farklı kültürlere sahip insanların artan ilişkileri, uluslararası düzeyde devletlerin artan etkileşimi nedeni ile yabancı dil bilmek büyük önem arz etmektedir. Bundan dolayı ülkeler eğitim politikalarında eğitim bilimlerin bulguları ışığında yabancı dil eğitiminde çeşitli düzenlemeler yapmaktadır. Ülkemizde gerçekleştirilen eğitim reformu ile yabancı dil eğitimine ilkokul ikinci sınıfta başlanmaktadır. Bundan ötürü yabancı dil öğretimine ilişkin olarak pek çok olumlu durumlar ortaya çıktığı gibi bazı olumsuzluklar da karşımıza çıkmaktadır. Nitel araştırma yöntemi kullanılarak gerçekleştirilen bu araştırmada ilkokul ikinci sınıfların İngilizce derslerine giren İngilizce öğretmenlerinin görüşlerini değerlendirmek amaçlanmıştır. Araştırmada elde edilen sonuçlara göre araştırmaya katılan ilkokul ikinci sınıfların derslerine giren İngilizce öğretmenleri, İngilizce öğretiminin ilkokul ikinci sınıfta başlamasına ilişkin olarak olumlu görüşe sahiptirler

Keywords

Abstract

In the recent years it is of a great importance to speak a foreign language due to the growing relations of people living in different countries and belonging to different cultures and the increasing interaction of the countries at an international level. Therefore, the countries have been making various regulations in their education policies in the foreign language education in the light of the findings of the education sciences. The foreign language education in our country begins in the second grade of the elementary school with the education reform initiated in our country. Thus, as many positive situations arise in relation to foreign language teaching, we also encounter some negativity. In this study, conducted by using a qualitative research method, it was aimed at evaluating the opinions of the English teachers lecturing in the English classes in the second grades of the elementary schools. According to the results obtained in this study, the English teachers who participa

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics