NİETZSCHE’NİN BIYIKLARINDAN ABDULLAH CEVDET’İN SAKALINA (DOĞU BATI ÖRNEKLİ BİR FORMALİZM İRONİSİ)

Author:

Year-Number: 2014-5
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT
Number of pages: 165-184
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Nietzsche, ölüm sürecinden ziyade “ölüm” üzerine varsaydıkları ile tanınır. Ölüm nedeni ve bilhassa son günleri, nisbeten farklı bir Nietzsche algılayışına sebep olmakla beraber “bir bilmece”yi çözmemize yardımcı olacaktır; Nietzsche’nin o kendine has bıyıkları ile kişiliği arasında bir alaka kurulabilir mi? Felsefenin bir ilim olarak edindiği yer, temsilcilerinin seleflerine benzememe eğilimi haliyle tetikleyecektir; yahut zamanın modası. Orta Çağ’da sakal terk edelir. Sonraki zamanlarda Bacon çıkar karşımıza top sakalı ile. Descartes çene kısmını keser topsakalın. Hegel’in faulleri uzar bir çift sakal kalıntısı gibi. Feuerbach’la yeniden hükmü başlar sakalın. Tüm misaller tesadüf olabilir, ya bıyıklı bir filozof olmaması? Nietzsche gibi bıyıkları olan bir filozof olmaması? Bıyık yahut sakalın asırlık macerası bizi İslamiyet’te “sakal”ın algılanışına da götürür, Kurʿân-ı Kerîm’deki imalara dayanarak bunu “farz” addetmek ispatlamaya çalıştığımız üzere büyük bir yanlıştır. Sakalla din

Keywords

Abstract

Nietzsche ist nicht nur mit dem Prozess des Todes, sondern auch mit dem annehmen auf dem Tod bekannt. Ursache des Todes und vor allem in den letzten Tagen, verursacht relativ unterschiedliche Wahrnehmungen; außerdem das wird uns helfen, ein Rätsel zu lösen; kann eine Relevanz zwischen Nietzsches Schnurrbart und mit seiner eigenen einzigartigen Persönlichkeit sein? Wo ist die Philosophie als Wissenschaft, wie es dazu neigt, auslösen ihre Vertreter nicht seinen Vorgängern ähneln; oder die Mode der Zeit. İm Mittelalter wird der Bart verlassen. Im nächsten Zeiten werden wir Bacon mit einem Spitzbart trafen. Descartes schneidet sein Spitzbart teilweise von Kiefer. Hegels Kotelettenbart ist wie ein Bart-rest. Mit Feuerbach beginnt der Wiedererlangung des Barts. Alle Sampler könnte ein Zufall sein, aber ein Philosoph mit Schnurrbart? Abwesenheit eines Philosophen wie Nietzsche Schnurrbart? Die uralte Abenteuer des Barts oder Schnurrbart führt uns auch auf die Wahrnehmung der Bart im Islam.

Keywords