DOĞUBAYAZIT İSHAK PAŞA SARAYI HAYAT AĞACI MOTİFLERİ

Author :  

Year-Number: 2014-4
Language : null
Konu : Sanat
Number of pages: 169-179
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Urartu’lardan bu yana önemli bir geçit ve sınır şehri konumunda olan Doğubayazıt, Osmanlı Dönemi’nde sancak merkezi konumuna getirilerek, hızlı bir yapılaşma süreci içerisine girmiştir.Bu süreç içerisinde de, önemli bir bölge konumunda olan Doğubayazıt’da inşa edildiği yüzyılda olduğu gibi, günümüzde de en önemli Osmanlı Dönemi mimari eseri olan İshak Paşa Sarayı inşa edilerek hala etkili görünümüyle varlığını sürdürmektedir. H.1199 ( M.1784 ) yılında tamamlanan saray, tamamen Türk saray geleneğinde inşa edilmiştir. Ancak mimarisi ve bezemeleri açısından ele alındığında Osmanlı saray anlayışından çok farklı özellikler gösterdiği dikkat çekmektedir. Özellikle de harem taç kapısının sağında ve solunda, harem taç kapısını çevreleyen bordür içerisinde, selamlık taç kapısının iç kısmında, cami iç mekanında, mihrap nişinin iki yan köşe paye başlıkları üzerinde ve türbenin gövdesinde yedi kez tekrarlanmak suretiyle kullanılan hayat ağacı motifleri ön plana çıkmaktadır. Hayat ağacı evrenin

Keywords

Abstract

Doğubayazıt which has remained as an important gateway and border town since the Urartian period entered into a time of quick settlement after it had reached the status of being the district centre. As it was during the century in which Ishak Pasha Palace was built in Doğubayazıt which was an important region during that time, Ishak Pasha Palace, the most important architectural work of Ottoman period, maintains its existence with its impressive view today, as well. Ishak Pasha Palace whose construction was completed in H.1199 ( A.D.1784 ) was thoroughly built with Turkish palace tradition. However, when it is analyzed in terms of architecture and ornament, it is clearly seen that The Palace has much different aspects from Ottoman palace tradition. Motifs of Tree of life which are used especially on the right and left side of harem cap-stone gate, in the kerb which surrounds harem cap-stone gate, inside Selamlik cap-stone gate, inside mosque, above the pilasters capitals on two side co

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics