ÇEVRE VE ÇEVRE EĞİTİMİ ÜZERİNDEKİ YEREL YÖNETİM ETKİSİ

Author:

Year-Number: 2014-4
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : COĞRAFYA EĞİTİMİ
Number of pages: 348-362
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çevre ile ilgili yapılan her şey bumerang etkisi ile insanlara mutlaka bir gün geri dönmektedir. Günümüzde daha iyi anlaşılmaktadır ki çevre, eğitim ile birlikte devamlılığını sürdürebilecek bir olgudur. Çevre sorunlarının önlenmesi ve çevre kalitesinin geliştirilmesi konusunda önemli sorumluluklar üstlenen yerel yönetimler, hizmet verdikleri yerin sosyal ve çevresel özelliklerine uygun bir çevre politikası geliştirmeli ve uygulamalıdırlar. Bu çalışmada örnek olarak Üsküdar Belediyesi’nin çevre ile ilgili yaptığı çalışma ve etkinlikler değerlendirilmiştir. Yerel yönetimlerin temel varlık nedenleri, insan yaşamı ve insan yaşamının kalitesinin iyileştirilmesiyle ilgilidir. Bu yüzden yerel yönetimler dışarıda bırakılarak çevrenin korunması ve geliştirilmesi mümkün değildir. Doğal çevrenin korunması ve insanların yararına değerlendirilmesi yerel yönetimlerin görev ve sorumlulukları arasındadır. Yerel yönetimler sınırlı kaynakları ve doğal varlıkları idareli kullanmakta hassas davranarak,

Keywords

Abstract

Anything done with environment turns back to people one day with a boomerang effect. Now, it is better understood that environment is a phonemenon that can maintain continuity with education. Local governments, which have many responsibilities in developing quality of the environment and preventing environment problems, must develop and apply a suitable environment policy according to the social and environment features of the area where they offer service. The reasons of being local governments are related to human life and improving the quality of human life. That’s why it is not possible to protect and improve the environment by leaving out local governments. Protecting natural environment and using it for the benefit of human is among the local governments’ responsibilities and duties. Local governments must make an effort in educating people by acting delicately for using limited sources and natural assets. Local governments cannot solve the environmental problems by transport

Keywords