KELOĞLAN MASALLARINDA YER ALAN DEĞERLERİN İNCELENMESİ

Author :  

Year-Number: 2014-3
Language : null
Konu : Halk Edebiyatı
Number of pages: 312-324
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Son Yıllarda Ülkemizde ve dünyada, okullarda örtük ya da açık programlara yerleştirilerek Sosyal Bilgiler, Din Kültürü, Ahlak Bilgisi ve Türkçe gibi derslerde metinler aracılığıyla değerler eğitimine önem verilmektedir. Seçilen metinlerde yer alan milli, insani ve kültürel değerler üzerinde daha ayrıntılı durularak eğitim gerçekleştirilmektedir. Bu edebi metinler içinde masallar önemli bir yere sahiptir. Masalların en önemli işlevlerinden biri masal kahramanlarıyla sunulan iyi kötü kavramlarını öğretmektir. Masal okuyan veya dinleyenler farkında olmadan masalın ait olduğu kültürünü, dilini, dinini, geleneklerini ve göreneklerini de öğrenirler. Bu araştırmada amaç Tahir Alangu’nun Keloğlan Masalları adlı kitabında yer alan masallardaki değerleri, Schwartz Değerler ölçeğine göre sınıflandırmak ve Türkçe öğretiminde önemini ortaya koymaktır. Elde edilen bulgulara göre Masallarda en sık rastlanan değer % 51 oranla geleneksellik değeri olmuştur. Bu değeri sırasıyla güç ve başarı değerleri

Keywords

Abstract

In the recent years, values education is cared through Social Studies , Education of Religion and Ethics and Turkish in our country and World. Training is carried out with emphasis on the national, humanitarian, and cultural values in the selected texts. Stories in literary texts has an important place. One of the most important functions of the fairy-tale teach the concepts of good and bad thanks to fairy-tale heroes. Person who read or listen to tale learn to the culture, language and religion, traditions and customs of the fairy tale unconsciously. The aim of this study is to reveal his book of tales in Keloğlan`s Tales of Tahir Alangu, classifying tales values according to scale of values by Schwartz that values are accepted and used in many countries because of a multi-dimensional and Examined in order to demonstrate the importance of teaching Turkish. The most common value has been the value of tradition by % 51 in tales. This value is followed by the values of power and su

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics