XX YÜZYILIN 60 - 80 - LI YILLARINDA AZERBAYCAN SSR-IN ULUSLARARASI KÜLTÜREL ILIŞKILERI

Author:

Number of pages: 265-269
Year-Number: 2014-4

Abstract

1964 yılında Sovyetler Birliği ile Türkiye arasında imzalanan 72 bilimsel, kültürel anlaşma kültürel ilişkiler alanında özel bir rol oynamıştır. 1967 yılında, bu anlaşmanın imzalanmasından sonra, Türkiye'nin bilim adamları ve kültürel alanlarda görevlilerin Bakü'de düzenlenen onsekizinci yüzyıl şairi Molla Penah Vagif`in yıldönümü ile ilgili olarak yapılan törene katıldılar. Aynı yazarlar ve bilim adamları Asya ve Afrika ülkelerinin uluslararası konferansta biraraya gelerek bu olayın aynısını Türkiye'de gerçekleştirmek amacıyla belli koşulları oluşturdular. XX yüzyılın 80'li yıllarındaki kültür alışverişi işbirliği çapında hayata geçirilmeye başlar. Bu amaçla Azerbaycan SSC le diğer ülkeler arasında resmi işbirliği belgeleri imzalanır ki, bu da uluslararası kültürel ilişkilerin içeriğine zenginlik katmış oluyor.

Keywords

Abstract

English - Turkish cultural relations with the Soviet Union in 1964, 72 scientific, cultural agreement signed between Turkey has played a special role. In 1967, after the signing of this agreement, the eighteenth-century English poet Molla Panah Vagif solemn ceremony held in Baku in connection with anniversary of Turkey's influential scientists and cultural workers were able to attend. The same writers in the international conference of Asian and African countries and created the conditions for participation in this event Turkey. Already more than 70 of 116 countries that recognized the state independence of Azerbaijan began to participate in the establishment of diplomatic relations in various fields. In the system of diplomatic relations the cultural relations was the main conditions.

Keywords