YAPILANDIRMACI ÖĞRENME YAKLAŞIMI VE ORTAÖĞRETİMDE UYGULANABİLİRLİĞİ HAKKINDA ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖRÜŞLERİ

Author :  

Year-Number: 2014-3
Language : null
Konu : Biyoloji Eğitimi
Number of pages: 84-95
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yapılandırmacı öğrenme yaklaşımı, bilginin öğrencinin zihninde çevresiyle etkileşimi sonucu kendi çabasıyla yapılandığını kabul eder (Atasoy & Akdeniz, 2006). Bu çalışmanın amacı; öğretmen adaylarının yapılandırmacı öğrenme yaklaşımı hakkındaki görüşlerini, bu yaklaşıma yatkınlıklarını ve yapılandırmacı öğrenme yaklaşımının okullarda uygulanabilirliğini araştırmaktır. Araştırma Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi biyoloji öğretmenliği programına devam eden 100 öğretmen adayı üzerinde gerçekleştirilmiştir. Veri toplama aracı olarak konu ile ilgili 41 sorudan oluşan bir anket hazırlanmıştır. Elde edilen verilere göre yapılandırmacı öğrenme kuramının öğretmen adayları tarafından detaylı olarak bilinmediği ortaya çıkmıştır.

Keywords

Abstract

Constructivist learning approach accepts construction of knowledge in student’s mind by his/her effort in result of interaction with their environment (Atasoy & Akdeniz, 2006). The aim of this study is to investigate prospective teachers' opinions about the constructivist learning approach, tendencies towards this approach and the applicability of the constructivist approach in schools. The study was carried out with 100 prospective teachers from biology education department of Kazim Karabekir Education Faculty at Ataturk University. As a tool for collecting data, a questionnaire contained 41 questions was prepared related to the subject. According to obtained data, constructivist learning theory is not known by the prospective teachers.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics