OSTEUROPA IM ZUGE DER EU INTEGRATION Identität und Kulturelle Vielfalt in Europa,
INTEGRATION OF EASTERN EUROPEAN COUNTRIES INTO THE EUROPEAN UNION Identity and cultural

Author:

Number of pages : 44-57

Abstract

Avrupa’da kimlik tartışmaları ve kimlik üzerine geliştirilen modellerin ortaya çıkması uzun yıllar öncesine dayanmaktadır. Avrupa Kimliği’nin oluşum aşamasındaki öğeler ve bu öğelerin yeni kimlik inşası sürecinde ne kadar kapsayıcı olacağı tartışılan konuların başında gelmektedir. Soğuk Savaş konseptlerini andıran kültürel farklılık tezleri üzerine yeni ve bütünleşmeci bir Avrupa Birliği vizyonu kurmak mümkün görünmemektedir. Kültürün bir coğrafyaya hapsedilmesi ve kültür şovenizmine varacak bir ayrımcılık yapılması küreselleşen dünyada anlamsız hale gelmiştir. Günümüzde AB üyesi ülkeler arasında Avrupalılık konusu ülkeden ülkeye farklılık arz etmekte ve üye ülke vatandaşlarının öncelikle kendilerini ülkelerine bağlı hissettikleri ön plana çıkmaktadır. Farklı kültürlerin ekonomik olarak bütünleşebilmesi ve ekonomik düzene uyum sağlayabilmesi için öncelikle birlik duygusunu benimseyen, Avrupalılık kimliğini içselleştiren insan bilincine ihtiyaç vardır. Bu çalışma, Avrupa Topluluğunun ge

Keywords

Abstract

Debates on identity and emergence of developed models of identity in Europe date back to quite a while. Factors in the process of formation of European identity and how much these factors will be inclusive are the leading issues in debates. It seems unlikely to construct a new and inclusive European Union vision on the basis of cultural

Keywords