ETKİNLİK TURİZMİ: KÜLTÜR BAŞKENTİ ETKİNLİKLERİNİN BAŞARI UNSURLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Author :  

Year-Number: 2014-3
Language : null
Konu : Turizm
Number of pages: 56-83
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Etkinliklerin düzenlendiği şehirler ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda çok sayıda fayda elde etmektedir. Bu yüzden günümüzde birçok şehir etkinlik turizmine yönelmiştir. Kültür turizminin bir çeşidi olan etkinlik turizmi içerisinde kültür başkenti etkinlikleri, şehirlere sağladığı faydalar açısından önemi giderek artan etkinliklerdir. İstanbul'un 2010 yılında Avrupa kültür başkentliği sıfatını taşıması, akabinde Eskişehir'in 2013 Türk Dünyası kültür başkenti olması ile ülkemizde kültür başkentliğine dair farkındalık oluşmaya başlamıştır. Öte yandan Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2023 Stratejik Planı’nda, iç ve dış turizmde kültür turizmi hareketlerini artırmak amaçlı her yıl bir şehrin "Kültür Turizmi Kenti" olarak ilan edileceği belirtilmiştir. Bu göstermektedir ki; buna benzer etkinlikler artarak devam edecektir. Kültür başkentliği gibi kültürel mega etkinliklerde başarı elde edebilmek için birtakım unsurlara dikkat edilmesi önem arz etmektedir. Çalışmada önceki yıllarda kültür

Keywords

Abstract

The cities organized events obtain a wide range of benefits in economic, social and cultural areas. For this reason, today many cities have turned to event tourism. Capital of cultural events which take part in event tourism as a kind of cultural tourism, are of increasing importance in terms of benefits for cities. In our country awareness to capital of culture has began to generate because of the title of İstanbul 2010 European Capital of Culture and then the title of Eskişehir 2013 Turkic World Capital of Culture. On the other hand, it is stated that in the Ministry of Culture and Tourism's 2023 Strategic Plan; each year a city will be publicised as a "City of Cultural Tourism" for improving cultural tourism activities. It shows that similar events will increasingly continue. İt is important to be paid attention to several components for achieving success in the cultural mega events like capital of culture events. In the study, success components that requisite for the capital of c

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics