KAMU KURUMLARINDA MOBBING: KAHRAMANMARAŞ ÖRNEĞİ

Author :  

Year-Number: 2014-3
Language : null
Konu : Kamu Yönetimi
Number of pages: 29-55
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Değişen ve gelişen dünya koşulları ile birlikte iş yerinde insana değer vermeyen klasik yönetim anlayışının yerini modern ve postmodern yönetimlerin almasıyla, insan kaynağı iş yerlerinde kurumun/örgütün en önemli unsuru haline gelmiştir. İnsan kaynağının giderek öneminin artması iş yerinde çalışanların yaşadığı her türlü olumsuz durumların da incelenmesini gerekli kılmıştır. Çünkü çalışma yaşamında farklı sorunlar dikkat çekmeye başlamıştır. Günümüzde insanların çalıştıkları yerde yaşadıkları sorunlardan biri de yıldırıcı davranışlara maruz kalmalarıdır. İş yerinde çalışanların sistematik olarak yaşadığı psikolojik baskı olaylarının genel adı olan ve kişiye, çalışma arkadaşlarına, kuruma hatta topluma ciddi boyutta zararlar verebilen mobbing, 1980’li yıllarda Heinz Leymann tarafından isimlendirilmiştir. Daha sonra dünya genelinde giderek artan bir ivmeyle mobbing olaylarına karşı farkındalık uyandırılmış ve hukuksal düzenlemelere gidilmiştir. Bu bağlamda gerekli literatür araştırması

Keywords

Abstract

Along with the changing and developing world conditions, human resource has become the most important part of institutions thanks to the replacement of classic management style with the modern and postmodern management style. The increase of human resource importance made a requirement to analyse all the adverse conditions that the employee face in the workplaces. Deterrence (mobbing), the general name of psychological oppression that the workers systematically experience in the workplaces and damages the person, his colleagues, the institution and even society, was named by Heinz Leymann in 1980s. After that, the consciousness of deterrence events was increased regularly around the world has been roused and legal legislations have been made. After reviewing the literature, this research has been done in 14 different public institutions in Kahramanmaraş city centre and 554 government employees have been included in this study. This study aims to show the government employees senses abo

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics