KARAMANLI EDEBİYATININ TARİHSEL GELİŞİMİ

Author :  

Year-Number: 2014-3
Language : null
Konu : TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
Number of pages: 280-287
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Karamanlılar yoğun olarak Karaman, Konya, Kayseri ve civarında yaşamış Ortodoks Hıristiyanlık inancını benimsemiş Türklerdir. Tarihte Türkçe konuşan Hristiyan bir topluluğun ismi olarak Karamanlı ifadesini ilk kullanan 1553-1555 yıllar arasında İstanbul ve Anadolu’yu ziyaret eden Alman seyyah Hans Dernschwam’dır. 1926’da Türkiye ve Yunanistan arasında gerçekleşen nüfus mübadelesinde Yunanistan’a göç ettirilmişlerdir. Karamanlı Türkleri zengin bir yazılı edebiyata sahiptirler. Bu eserlerin bir kısmı yazma, çoğu matbudur. Türkçedir ve Yunan alfabesiyle yazılmıştır. Karamanlı edebiyatının büyük kısmını başka dillerden tercüme eserler oluşturmaktadır. Bu çalışmada Karamanlı edebiyatı tarihsel gelişimi çerçevesinde ele alınacaktır.

Keywords

Abstract

The Historical Development of Caramanian Literature Caramanians who lived particularly in the inner part of Anatolia, in Karaman, Konya and Kayseri (Cappadocia) were Orthodox Christian Turks. The German traveler Hans Dernschwam who visited İstabul and Anadolu betwen the years 1553-1555 was the first person to record the existance of Turkish speaking Christians who were called Caramanos. They were sent to Greece according to the population exchange agreement signed between Turkey and Greece in 1923. Caramanians have a rich history of written literature. Some of the publications were inscriptions and many of them were printed. Their language was Turkish and written in Greek alphabet. Much of Caramanian literature was consists of the translations from other languages. In this paper, Caramanian Literature will be handled in light of its historical development.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics