HAYALDEN GERÇEĞE: 1980 SONRASI ÇAĞDAŞ TÜRK SANATI'NDA GELENEKÇİ YAKLAŞIM

Author :  

Year-Number: 2014-3
Language : null
Konu : Çağdaş Sanat, Sanat Sosyolojisi, Türk Sanatı
Number of pages: 16-28
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

1980 sonrası çağdaş Türk sanatında kullanılan geleneksel sanat öğelerin tarih ve modern sanat kurgusu üzerinden incelenecek olan çalışmada çağdaş sanatçıların milli kültür ve geleneksel sanatlara ait öğeleri post-modern kavramlarla nasıl bütünleştirdikleri sorgulanacaktır. Batılışma’dan bugüne Türkiye’deki sanatın gelenekle olan etkileşimi göz önünde bulundurulduğunda çağdaş sanatın tarihi ve modernliği bir arada yorumlaması Türk sanatına yeni bir estetik perspektif kazandırmıştır. Son otuz yılda Türkiye coğrafyasında yerelin moderne ve çağdaş olana aktarımı, minyatür, hat, tezhip, cam, dokuma, halı gibi geleneksel sanat öğelerinin çağdaş sanat video, yerleştirme ve fotoğraf gibi formlara aktarılmasıyla elde edilmiştir. İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti etkinlikleri kapsamında İstanbul Modern’de açılan “Gelenekten Çağdaş’a: Modern Türk Sanatı’nda Kültürel Bellek” adlı sergide geleneksel her türlü biçim ve estetiği modern ve çağdaş anlatımla yeniden yorumlanmıştır. Tarih,

Keywords

Abstract

The paper will focus on the relationship between contemporary Turkish art and traditional concepts in last thirty years. It will seek to show how contemporary artists employ national history and aesthetic in their construction of post-modernism. While contemporary art is focusing on the present and also the past of the modern art, some works of contemporary art are bringing together a selection of objects, such as calligraphies, miniatures, stained glass, textiles, tombaks and carpets in the exhibition space. In addition, new forms in contemporary Turkish art such as installation, video art and photography encouraged people to establish visual and conceptual relationships between works of art as well as between history and culture. As a case study, curated by Istanbul Modern’s chief Curator Levent Çalıkoğlu, “From Traditional to Contemporary: Cultural Memory in Modern Turkish Art” opened at Istanbul Modern in February 2010 will be investigated in the light of the tradit

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics