DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU’DA KADIN PROBLEMLERİNE GENEL BİR BAKIŞ, ÖZELDE AĞRI DOĞUBEYAZIT YÖRESİNDE KADIN DIŞLANMIŞLIĞININ SOSYOLOJİK VE PSİKOLOJİK BOYUTU ÜZERİNE DEĞERLENDİRME

Author:

Year-Number: 2014-4
Number of pages: 243-252
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmamızda amaç; ülkemizin kanayan yarası konumunda olan kadın sorununa Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesi penceresinden bakmak, bu sorunun alt yapısını sosyolojik ve psikolojik yönden irdeleyerek konu hakkında çeşitli çözüm önerileri getirmektir. Hemen hemen tüm ilahi dinlerin kutsal saydığı ve korunması için çeşitli önerilerde bulunulduğu kadının gelinen aşamada hiçte hak ettiği bir yerde olduğu söylenemez. Bilim insanlarının ve sosyologların “toplumun aynası kadındır”, “toplumun medeniyet seviyesini kadının bulunduğu konum belirler” tespitlerine rağmen Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun kırsal kesimlerinde durumun içler açıcı olmadığı araştırmamızda gözlenmiştir. Kırsal kesimde kadının konumunu Atasözlerimize de yansımış şu sözler en iyi şekilde özetlemektedir. “Kadın her şeyi, erkek geriye kalan işleri yapar”, “karnından sıpayı, sırtından sopayı eksik etme”. Bu gün Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da kadın özellikle erkek çocuk ürettiği, maddi manevi hiçbir karşılık beklemeden evinde v

Keywords

Abstract

Our aim in this work is to look from the point of Eastern and Southeastern view to women problem which is a really important problem in our country and examine its sociological and psychological aspects an find solutions. Women who are accepted as holy by almost all religions cannot be said that they are in the situtaion they deserve. Although scientists and sociologists say that “ women are the mirrors of the society.” And “The position of women in society determines the level of civilization”, the situation is different in rural areas of Eastern and Southeastern Anatolia. Our proverbs summarizes the women’s status in rural areas so right: “ Women do everything, men do the rest.” Today in Eastern and Southeastern of Turkey earn respect as long as they give birth to baby boys and work at home and fields without expectation. Despite all this, women cannot escape from being second-class citizens and violence. Although all women have the same legal rights in legal and political point of

Keywords