THE STONE-THROWING CHILDREN: THE EXPLOSION OF ANGER IN MERSIN’S SUBURBS

Author :  

Year-Number: 2014-3
Language : null
Konu : İLETİŞİM
Number of pages: 1-15
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma Türkiye’nin Mersin ilinde yaşamını sürdüren ve “taş atan çocuklar” olarak bilinen çocuklardaki öfke ve şiddetin nedenlerini analiz etmektedir. Aslında söz konusu travmatik olaylar, 1992 ile 2005 yılları arasındaki dönemde zorunlu göçe uğramış ve yaşamını bu bölgede sürdüren nüfusla ilgilidir. Saha çalışması Mersin’in Akdeniz ilçesi sınırları içinde yer alan Şevket Sümer, Güneş, Gündoğdu, Siteler, Çay ve Çilek mahallesinde 250 çocukla gerçekleştirilmiştir. Polise taş atan çocuklar ağırlıklı olarak, zorunlu göçe maruz kalmış ailelerin çocuklarıdır. Araştırma sonuçları göstermektedir ki öfke, söz konusu çocukların devlete ve kurumlarına tepkisini karakterize etmektedir. Bu çalışmada kalitatif ve kantitatif yöntemler bir arada kullanılmıştır. Çocuklarla yapılan yüz yüze mülakatlarda kullanılmak üzere bir anket formu da düzenlenmiştir. Mülakatların tümü kayıt altına alınmış, anket formlarında katılımcıların ismi yerine rumuz kullanılmış ve böylece katılımcıların sorulara verdikl

Keywords

Abstract

This paper analyzes the causes of anger and violence among the children known as the ‘‘stone-throwing children’’ in Mersin province of Turkey. Actually, traumatic events related to the forced migration have touched the population here during the period between 1992 and 2005. Fieldwork conducted in the suburbs of Mersin (Şevket Sümer, Güneş, Gündoğdu, Siteler, Çay ve Çilek neighborhoods) with 250 children. The children throwing stones at the police are predominantly the children of these migrants. The results show that anger characterizes the children’s reaction to the state. Both quantitative and qualitative methods were adopted in this research. A question form was designed and used during the in-depth interviews with the children. The respondents were tape-recorded while they completed the standardized questionnaires and were encouraged to discuss their definitions of terms and responses to items in-depth. Furthermore analyses of results were derived from statistical chi-square test.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics