PSİKOLOJİ BİLİMİNİN OLUŞUM VE GELİŞİMİNE KATKIDA BULUNAN DOĞU İSLAM MEDENİYETİ

Author:

Number of pages: 272-279
Year-Number: 2014-3

Abstract

Bu makalenin amacı psikolojiye katkısı olan İslam filozoflarının genel anlamda tanıtımını yapmak ve psikolojinin hangi alanlarında çalışmalar yaptıklarını belirtmektir. Günümüz psikoloji bilimine yaklaşımlarda, akademik literatürde psikolojiye oluşum ve gelişim anlamında katkıda bulunan bilim adamları ifade edilirken aslında bu bilimin oluşum sinyallerinin ilk defa doğu medeniyeti ve İslam âlimlerinden kaynaklandığı bilgisi verilmemektedir. 19 yy. la kadar felsefenin içinde yer alan psikoloji bilimi başlangıçtan bağımsızlaştığı güne kadar sadece batı bilim ve medeniyeti öncülüğünde gelişen bir bilim dalı olduğuna inanıldı ve doğu medeniyetinin katkıları göz ardı edildi. Oysa bilim ve medeniyet döngüsünde nerdeyse tüm alanlarda batı dünyası kadar doğu dünyasının da büyük katkıları bulunmaktadır.

Keywords

Abstract

The purpose of this article, the contribution of psychology and the psychology of the Islamic philosophers in general, to promote the work they do, which is to specify areas. In today's approaches to the science of psychology, literature, psychology, academic scientists contributing to the formation and development is expressed in terms of the fact that the formation of this science signals- The information is not the first time due to the eastern civilization and Islamic scholars. Set in 19th century philosophy, psychology la inception up until the day liberated Developed under the leadership of science and civilization, just west of the east branch of science believed to be civilization contributions were ignored. However, in almost all areas of science and civilization cycle dünyasınında the east of the western world has made great contributions.

Keywords