ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜTSEL MUHALEFETİN SONUÇLARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Author :  

Year-Number: 2014-3
Language : null
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 170-182
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı, resmi ilköğretim okullarının II. kademesinde görevli öğretmenlerin; örgütsel muhalefetin sonuçlarına (muhalefetin öğretmen, yönetici ve okul üzerinde yol açtığı sonuçlar) ilişkin görüşlerini saptamaktır. Araştırma, genel tarama modelinde yapılmıştır. Araştırmanın evrenini, 2011-2012 eğitim-öğretim yılında Mardin il merkezindeki resmi ilköğretim okullarının II. kademesinde görevli öğretmenler oluşturmaktadır. Evrenden random yöntemi ile seçilen 191 öğretmen araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. Araştırmada veriler, Özdemir (2010) tarafından geliştirilen Örgütsel Muhalefet Ölçeği”nin ”Muhalefetin Sonuçları” bölümü kullanılmıştır. İlgili bölüm 26 maddeden oluşmaktadır. Anlamlılık düzeyi ,05 olarak alınmıştır. Verilerin analizi sonucunda; yöneticilerin, muhalif davranış sergileyen öğretmenlere yönelik sergiledikleri en yüksek düzeyli davranış sıkı denetim altına alma, en düşük düzeyli davranış ise, beni tehdit eder. Diğer taraftan, yöneticilerin kendilerine yöne

Keywords

Abstract

The research was conducted to find out the opinions about how the teachers’ dissent affects the teacher, school and administration’s opinions. General scanning model is applied. The research population consisted of teachers working in the public secondary schools located in the city center of Mardin in the 2011-2012 academic year. Randomly selected 191 teachers are included in the research sample. The data was collected through a questionnaire of 26 items taken from “Dissent’s Affects” section of “Scale Of Organizational Dissent” developed by Özdemir (2010). The meaningfulness level was taken as ,05. The results derived from the datum are as following; administrator’s enforcement against dissenting teacher is mostly “reglementation” and rarely “charging teachers with works that are not suitable with teacher’s merits.” Related to dissent against administrators, they mostly complain about “insensitivity to their values” and rarely complain about “losing their power to decision-making

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics