MUTLAKLIK VE MÜPHEMLİK ARASINDA: ZEKİ DEMİRKUBUZ FİLMLERİNİN İÇGÖRÜ VE KÖRLÜKLERİ

Author :  

Year-Number: 2014-3
Language : null
Konu : Sinema
Number of pages: 234-257
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Modern görme biçiminde bir yetersizlik ve eksiklik olarak görülen ve bu sebeple de bastırılmaya çalışılan müphemliğin, bir metnin farklı okumalara açık olmasına imkân verdiği düşüncesinden hareketle, bu çalışmada Zeki Demirkubuz filmlerinin içgörüleri ve körlükleri bu filmlerin müphemlikle ilişkileri ekseninde ele alınacaktır. Bu doğrultuda, bu filmlerde bir yandan iktidar sorunsallaştırılırken bir yandan iktidarın bireyi kuşatan sosyal yapıların yarattığı çıkışsızlığın mutlaklaştırılması aracılığıyla nasıl yeniden tesis edildiği ortaya konulacaktır. Bu çalışmada amaçlanan, filmleri açıklamak ve filmlere mutlak anlamlar atfetmekten ziyade günümüz Türkiyesi’ni ve Türkiye’nin modernlik ve modernleşme ile ilişkisini anlamlandırmak için kültürel bir zemin teşkil eden bu filmleri anlamak ve bu filmlerle üretken bir ilişkiye girmektir.

Keywords

Abstract

In this study, with reference to the idea that ambiguity -which is considered as a deficiency and an inadequacy and thus suppressed in the modern way of seeing- is actually the element that enables different interpretations, the insights and blindnesses of Zeki Demirkubuz films will be discussed through these films relations with ambiguity. In this direction, the way power is problematized in these films while simultaneously being re-established through the absolutization of entrapment within social structures that envelop the i

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics