ANLAM ANALİZ METHODUNUN TENNESSEE GAZETESİ OLAN ŞEHİR GAZETESİ’NE UYGULANMASI: NASHVİLLE, TENNESSEE’DE KÜRT GURUR ÇETESİ KÜLTÜRÜNÜN ANLAŞILMASI

Author :  

Year-Number: 2014-3
Language : null
Konu : Sociology
Number of pages: 214-224
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı Tennessee gazetesi olan Şehir Gazetesi’nin ve okuyucularının Kürt Gurur Çetesi ile ilgili haber yorumlarının nasıl anlaşıldığının incelemesidir. Bu çalışma Kürt Gurur Çetesi ile ilgili medyada yapılan haber yorumlarının Nashville, Tennessee’de ikamet eden halkın fikirlerinin nasıl etkilediğini değerlendirmektedir. Bu araştırma Şehir Gazetesi’ni takip eden okuyucuların Kürt Gurur Çetesi ile ilgili medyada yaptıkları haber yorumlarının ne kadar farklı olarak algılandıklarına odaklanmaktadır. Tek bir makale cok fazla yegâne anlam ortaya çıkarabiliyor. Bu araştırma haber yorumlarının direkt olarak ırkçı tutuma sebebiyet verdigi izlenimini ima etmez. Diğer taraftan, bu çalışma haber yorumlarını harekete geçirici etkenleri ve buna ilaveten habere yorum yapan gazete takipçilerinin kurgulama ve anlamlarını dikkatle gözden geçirmektedir. Bunun yanında bu çalışma Kürt Gurur Çetesi ile ilgili haberlerin nasil inşa edildiğini test etmektedir. Bu bakımdan sembolik etkileşi

Keywords

Abstract

The purpose of this paper is to examine how the Tennessean newspaper The City Paper and its readers’ comments frame the coverage of the Kurdish Pride Gang. This study observes how news coverage regarding the Kurdish Pride Gang (KPG) influences reader’s opinions in Nashville, Tennessee. This research focuses on how readers vary in their interpretation of news coverage of the KPG in the newspaper. A single article can generate many unique interpretations. This research does not suggest that the news coverage directly causes racist attitudes. Conversely, this study examines the trigger effects of news coverage, including the construction of readers’ interpretation of the news. Moreover, this study tests how news coverage about the Kurdish Pride Gang is constructed in media coverage. In this regard, the theory symbolic interactionism is applied to study interpretation of media coverage among the i

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics