ANTİSOSYAL SINIF İLETİŞİMİ: ÖĞRENCİ SALDIRGANLIĞINI YORDAYICI OLARAK ÖĞRETMEN ETKİSİ VE ETKİLEŞİMSEL ADALET

Author :  

Year-Number: 2014-5
Language : null
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 115-129
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu makale, olumsuz öğretmen davranışları ve öğrenci iletişimini araştırmıştır. Özellikle öğrencinin saldırgan davranışları üzerinde birer öngörücü/yordayıcı olarak öğretmenin antisosyal ve adaletsiz davranışlarının etkisi incelenmiştir. Sonuçlar, öğretmenin antisosyal davranışları ve adaletsiz uygulamalarının öğrencinin saldırganlığını artırdığını ortaya koymuştur. Ayrıca araştırmaya göre etkileşimsel adalet algısı ile antisosyal davranış değiştirme teknikleri algısı arasında negatif bir korelasyon vardır. Yine araştırmaya göre, öğretmenin sınıf içindeki adaletsiz uygulamalarının öğrenci saldırganlığını artırmadaki etkisi antisosyal davranışlarından daha fazla olmuştur.

Keywords

Abstract

The present study investigated potentially destructive instructor and student communication. In particular, it examined the relationships between instructor use of antisocial behavior alteration techniques (BATs), student perceptions of instructor interactional justice, and students' likelihood of indirectly aggressing against their instructors. Results indicate that student perceptions of instructors' use of antisocial BATs and instructor interactional injustice predicted increased student indirect aggression. In addition, student perceptions of instructor antisocial BAT use and interactional justice were negatively correlated and interactional justice was a stronger predictor of student indirect aggression than was instructor antisocial BAT use.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics