USTA ŞAGİRD (ULU) KÜMBETİ TAŞ SÜSLEMELERİ

Author :  

Year-Number: 2014-3
Language : null
Konu : Geleneksel Sanatlar
Number of pages: 121-132
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Türkiye’nin doğusunda, Bitlis iline bağlı bir ilçe olan Ahlat, çok sayıda tarihi eseri bünyesinde barındıran önemli yörelerden biridir. Açık hava müzesi niteliğindeki Ahlat’ta, tarihi eserler arasında mezar taşları ve kümbetler önemli bir yere sahiptir. Usta-Şagirt kümbeti, Ahlat’taki kümbetlerin en büyüğü olup, Ulu kümbet olarak ta isimlendirilmektedir. Kitabesi olmadığından, yapılış tarihi ve kime ait olduğu kesin olarak bilinmemektedir. Usta-Şagird Kümbeti, köşeleri pahlı, 9m x 9m ölçülerinde, kare planlı yüksek bir kaide üzerinde yükselmekte olup silindirik bir gövde ve onu örten sivri konik külahı ile zarif bir yapıdır. İnce bir taş işçiliğine sahip Usta-Şagird Kümbeti, bezemeleri bakımından Anadolu Selçuklu kümbetleri arasında önemli bir yapıdır. Usta-Şagird kümbetinde tezyinat, gövde ve külahta yoğun olarak yer almaktadır. Yapının tezyinatında, geometrik, rûmi ve bitkisel motifler ile beraber yazı kullanılmıştır. Yapı günümüze sağlam olarak ulaşmıştır.

Keywords

Abstract

East of Turkey, Ahlat which is district of Bitlis is one of the most important regions which includes lots of historical structures in it. In Ahlat which is like an open air museum, the gravestones and tombs (kumbets) have an important place among the historical structures. The Usta-Şagird Tomb which is the largest tomb in Ahlat, is also known as Ulu Kumbet. Since it hasn’t got a inscription, its building date and whom belongs to are not exactly known.having an elegant workmanship.The tomb stands on a high pedestal which is chamfered corners, 9 m. x 9 m. dimensions, square planned. İt is an elegant building with its cylindrical body and sharp conical cone. The Ustaşagird kumbet is an important structure among the Selcuk tombs with regards to its ornaments. The ornamennts in the Usta-Şagird Tomb densely exists in its body and cone. In the ornaments of the structure, motifs with geometrical,rumi and bitkisel patterns were used. The tomb has come to the present day intact.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics