Bireyleri Bisiklet Kullanmaya Motive Eden Faktörler Ölçeğinin Geliştirilmesi ve Türk Popülasyonu İçin Güvenirlilik Geçerlilik Çalışması

Author :  

Year-Number: 2014-2
Language : null
Konu : Rekreasyon/Spor
Number of pages: 409-427
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Amaç: Bu çalışmanın amacı, “Bireyleri Bisiklet Kullanmaya Motive Eden Faktörler Ölçeği’ni (BMÖ)” geliştirmek ve ölçeğin Türk popülasyonu için geçerlilik güvenirliliğini yapmaktır. Gereç ve Yöntem: Araştırma tanımlayıcı bir araştırmadır ve yarışmacı amaçlı bisiklet kullanıcılarının dışındaki ulaşım ve rekreatif amaçlı bisiklet kullananlarla sınırlıdır. Türkiye’de ulaşım ve rekreatif amaçlı bisiklet kullanıcılarının sayıları kesin olarak belirlenememektedir. Bu çalışmada tesadüfî örneklem metodu kullanılmıştır ve örneklem grubu 682 bisiklet kullanıcısından ( yaş=30.75 ± 10.72) oluşmaktadır. Bu çalışmada veri toplama aracı olarak elektronik anket formu kullanılmıştır. E-form sosyal medya üzerinden Türkiye’nin her ilinde sosyal medya üzerinden örgütlenmiş bisiklet kullanıcı gruplarına ve Türkiye Bisiklet Derneği’nin tüm şubelerine ve üyelerine gönderilmiştir. Cevaplanan ve veriler arasında tutarlılığı olan anketlerin hepsi değerlendirmeye alınmıştır. 1 Kasım 2012- 31 Mart 2013 tarihler

Keywords

Abstract

The main aims of this study; is to develop “the Motivational Factors Scale for Cycling –BMS” and define the validity and reliability for Turkish population. This research is restricted by the city bike users and recreational bike users, competitive users are not included in this research. The recreational, city bike and professional bike user numbers in Turkey are not defined exactly. In this study, sampling has been applied and an electronic questionnaire form has been sent to all participants. The Sampling group of this study consists of 682 cyclists ( age = 30.75 ± 10.72). Electronic questionnaire form was delivered to cyclist groups that were organized in social media, like Facebook, in all cities of Turkey and to all members of and branch of Turkey Cyclist Club. All return suitable answers. Returning accepted between the dates 1th November 2012-31th March 2013. Exploratory factor analysis (EFA) was done, and varimax rotation was performed on 71 items for BMS and the BMS was gro

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics