BİR MELEKSİ’DEN HAYALİ YARATIK’A DÖNÜŞ HİKÂYESİ: KASTRATOLAR

Author:

Number of pages: 561-572
Year-Number: 2014-2

Abstract

Kastratolar opera şarkıcılığı tarihinde Bel canto olarak bilinen döneme damgasını vuran şarkıcılardır. Bu dönemde şarkıcılık alanındaki baskın rolleri dönemlerinin bestecilerinin vokal yazım pratiğini ve diğer hadım olmayan şarkıcılarının şarkı söyleme stil ve teknikleri üzerinde belirleyici bir etkide bulunmuş, şarkı söyleme estetiğinin çerçevesi kastratolarca çizilmiştir. Kastratoların sahip olduğu popülerlik ve etkililiği sağlayan şeyin ne olduğuna ilişkin literatürde uzun bir süredir ileri sürülen ve vokal potansiyelleri üzerinden yapılan açıklamalara karşı son yıllarda bazı itirazların geldiği görülmektedir. Bu itirazlar, kastratların vokal yeteklerini inkâr etmemekle birlikte, popülerliklerinin temel nedeninin kastratoların bedensel olarak sahip oldukları bazı öznellikler olduğunu iddia etmektedir. Bu çalışmada kastratoların tanımlanma biçimindeki değişimin tarihsel olarak izleri sürülerek, bu değişimin sosyo kültürel nedenlerine değinilmektedir.

Keywords

Abstract

Castratos are singers that have important influence on Bel Canto era. In this period, dominant role that castratos have played in singing field has influenced composer’s vocal writing practice and other singer’s singing style and techniques diagnostically and, determined aesthetics rules of singing art. In last years there are some objections opposing the explanations about the reason of popularity of castrato singers that have stated for a long time and based on the vocal potential of these singers. Although they have not rejected vocal capacity of castratos, these objections claim that the basic reason of theirs popularity was some chacteristics that they possessed corporealy. This study follows changes in definition ways of castraos historically and tries to clarify sociocultural reasons of these changes.

Keywords