GÜNCELLENEN BELLEK “ÇOCUKLUK DÜŞLERİ” HEYKEL YAPIT OKUMASI

Author:

Number of pages: 256-264
Year-Number: 2014-2

Abstract

Bilgisayarın ve dijital yaşamın günümüzdeki kadar kültürel baskınlığının olmadığı dönemlerde çocukların hatta yetişkinlerin sosyal yaşamlarında çelik çomak, misket (saklambaç, çukur, karış, üçgen) gibi sokak oyunları çok önemli bir yer tutmaktaydı. Betonlaşan yaşam alanlarıyla birlikte bu sokak oyunları git gide alt belleklere kayarak adeta bir maziye dönüşmektedir. Heykel sanatçısı Mustafa BULAT yapmış olduğu heykel çalışmaları ile sokak oyunlarının bellek güncellemesini, modern heykel yapıtlarında konu edinmektedir.

Keywords

Abstract

Street games such as tip cat, marbles, hide and seek, pit, span and triangle had a very important place in social lives of children and even in the social lives of adults in periods when there were no cultural dominance of the computer and the digital life as today. Along with the concretion of living space these street games have been gradually transformed into past memories. Sculpture artist Mustafa BULAT expresses memory updates of street games in his modern sculpture artworks.

Keywords