KADIN(IN) TOPLUMSAL ALGILAMALARINDAKİ DÖNÜŞÜMÜ

Author:

Number of pages: 72-82
Year-Number: 2014-2

Abstract

Bu çalışma birçok bakımdan geri plana itilmiş, farklı nedenlerden ötürü görmezden gelinerek; modern (kavrama bakıldığı yön olarak moderniteyi temel alsak da bugünkü toplum yapısının dünya ölçeğinde değişimlerini algılamak adına postmodern) göstergelerden oluşan kadını, anlamaya ve açıklamaya dönük girişimlerin bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Çalışma İslam'ın orjinal metinlerinde örtünmeyi okuma ve anlamaya amaçlamaktadır. Bu nedenledir ki; çalışma örtünmenin dışarıdan bir dayatma olup olmadığını inceleyecektir. İslam'a yönelik eleştiriler incelendiğinde değişim algısının toplumda kimliğin tanımlamasıyla farklılaştığı görülmektedir. Türbana yönelik tartışmalar Türkiye Cumhuriyeti içersinde-kuruluşundan bugüne- laiklik temel alınarak bir mesafe yaratımında işlerlik kazanmaktadır. Bu kavram 1980'lerden itibaren üniversitelerde başörtüsü yasağı ve çevresinde dönen medenilik/modernlik/Batılılaşma kavramlarıyla anlaşılabilir. Bu bakımdan güncelliğini koruduğu gibi farklılaşan söyleml

Keywords

Abstract

The present study emerged from the necessarities to understand and explain the woman who were ostracised in many ways and overlooked for various reasons, through which modern indicators (the term modern indicates the direction of modernity basically we take the current social structure on a global scale to detect changes in the name of postmodern). The present study aims to read and comprehend Hijab issue in Islam's original texts. So, the study will examine whether Hijab is a pressure from the community or not. On examining the critics to Islam, it is seen that perception of change is something different from identification in community. Conflicts on Hijab issue has led to a distance between community by means of laicism since the foundation of Turkish republic. That case can be understood through the bans on Hijab in universities as of 1980s and the terms like civilization/modernity/westernization. Today, Hijab again occupies the agenda as related to how much it is true for a M

Keywords