YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE ALTERNATİF BİR OKUL MODELİ

Author:

Number of pages: 110-120
Year-Number: 2014-2

Abstract

Öğrenme insanoğlunun yaşamındaki en önemli değerlerden biridir. Birey öğrenme isteğini sürekli bünyesinde barındırır. Her türlü bilgiye merak duyar, en karmaşık olguları dahi anlamlandırmaya, öğrenme çalışır. Formal öğretim söz konusu olduğunda bu isteğin azalmaya başladığı hatta zaman zaman bazı disiplinlerde tamamen yok olduğu gözlemlenmektedir. Biz bu çalışmamızda informal düzeyde bireyin sergilediği öğrenme isteğini formal düzeyde yabancı dil öğretiminde de devam ettirmesini sağlayacak mevcut okul sistemine karşıt alternatif bir okul modeli projesi oluşturmayı hedefledik. Amacımız kamu okullarındaki öğretimi küçümsemek, göz ardı etmek değildir. Aksine bütün boyutlarıyla yabancı dil öğretimini nasıl daha başarılı bir konuma getirebiliriz sorusunun cevabını bulabilmek, bu alanda var olan öğrenme olumsuzluklarını saptayabilmek ve çözüm önerileri üretebilmektir. Araştırma evrenine yabancı dil eğitimi bölümü öğrencilerinden gönüllü olanları dahil ettik. Öğrencilere bir ay süre vererek

Keywords

Abstract

Learning is one of the most important values in the life of human beings. Being curious about all kinds of information, i

Keywords