KUMUK DİLİINİN OTEMİŞ ŞİVESİNİN ASIL KELİME HAZİNESİNİN TÜKENME PROBLEMİ

Author :  

Year-Number: 2014-3
Language : null
Konu : filoloji, dilbilimi
Number of pages: 195-199
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Dil, lehçe, şive, farklı fonksiyon alanlarında kullanılan bağımsız sistemlerdir. Dil çeşitliliğinin sınırlanması geri dönüşümsüz ve objektif bir süreçtir. Kaybolma tehlikesi altındaki diller hakkında daha çok etnik, dilsel ve kültürel araştırmalar üzerinde çalışmak ve gelecek nesiller için bunları belgelemek dilbilimcilerinin esas meselelerinden biridir. Sosyal hayat şartlarının değişiklikleri lehçe ve şivelerin âkıbetini belirtmektedir. Dillerin sözcük yapısının sönmesi probleminin arasında farklı dillerin ve edebiyat dillerinin şivelerinin karışıkılığı da yer almaktadır. Dil ve kültür zengin bir semantik saha yaratmaktadır. Zengin tarihi tecrübesine sahip olan ağızlar parlak bir şekilde yer almaktadır. Ötemiş köyü, şüphesiz, Kumuk Edebiyat Diline ve diğer Kumuk ağızlarına göre daha zengin ve eskidir. Dağıstan’ın en eski köylerinden, zamanlarda Ötemiş Sultanlığının başkenti olarak faaliyette bulunmuş olan Kumuk Türk’lerinin yaşadığı Ötemiş köyü, beş bin yıllık tarihe sahiptir. Ötemi

Keywords

Abstract

Language and dialect are independent systems which are used in different functions. Limitation on amount of language varieties is irreversible and objective process. In this regard the main task of linguists is to work on ethnic, cultural and language research and to document them for future generations. Changes in social conditions of life are sure to specify the state of dialects. Original lexical minimum is no longer in use due to the shift of dialects or influence of other languages. Otemish- 5000-year-old village-is used to be the capital of Otemish Sultanate. Inhabitants of Otemish which are known for the fearless fight against Nader Shah and Peter the Great are the speakers of the most ancient dialect of Kumyk language. Turkic words are the basis of this dialect.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics