KALIPLAŞMIŞ RETORİK SORULARIN ANLAMI ÜZERİNE
ON THE MEANING OF THE FORMULAIC RHETORICAL QUESTIONS

Author : Ergün SERİNDAĞ
Number of pages : 270-275

Abstract

Soru tümceleri günlük hayatta bilgi edinme, kanıtlama, sorgulama, eleştirme, alay etme ve daha birçok amaçla kullanılmaktadır ve edebiyat, dilbilim ve felsefe gibi alanlarda çeşitli araştırmalara konu olmuştur. Genel soru tümceleri üzerine yapılmış pek çok çalışma bulunurken, kalıplaşmış retorik sorularla ilgili çalışmalar dilbilim araştırmalarında fazla yer almamıştır. Bu nedenle, kalıplaşmış retorik soruların diğer sorulardan ayırt edilmesinde karışıklıklar yaşanmaktadır ve retorik sorular neredeyse boş ve gereksiz sorular olarak görülmektedir. Diğer taraftan, Türkçenin söz varlığının bir bölümü kalıplaşmış ifadelerden oluşmakta ve bunun da bir bölümü retorik sorulardır. Söz edimleri kuramı dikkate alındığında insanların iletişim sırasında yeri ve zamanı geldiğinde kullandıkları retorik soruların önemli bir yeri vardır. Zira bir dili konuşan kişi kullandığı her ifade ile bir söz edimi gerçekleştirir ve aynı zamanda dinleyen üzerinde bir etki bırakır ve onun bir eylemde bulunmasını s

Keywords

Soru tümceleri, söz edimi/sözeylem, kalıplaşmış ifadeler, retorik sorular

Read:497

Download: 166