ADIYAMAN HAVZASININ JEOMORFOLOJİK ÖZELLİKLERİ
GEOMORPHOLOGICAL PROPERTIES OF ADIYAMAN BASIN

Author : Sabri KARADOĞAN - Saadettin TONBUL
Number of pages : 182-217

Abstract

Adıyaman havzası, Suriye-Arabistan düzlüklerine (platformuna) bakan ve Türkiye’nin en güneyindeki tektonik-orojenik üniteyi oluşturan “Kenar Kıvrımları Kuşağı” üzerinde yer almaktadır. Kuvaterner' de meydana gelen doğal ortam değişikliklerinin şiddetle yaşandığı bir coğrafi konuma sahip olan havza, bir geçiş ve bindirme zonu üzerinde bulunmasından dolayı çok çeşitli yer şekillerini barındırmaktadır. Sahada kıta-kıta çarpışmasının sonucu olarak kıvrımlı, kırıklı ve şaryajlı yapılar, havza tabanındaki istiflenmeye bağlı olarak yatay ve bu yapıların genç tektonizmanın etkisinde kalması sonucu değişik yükseltilerde aşınım yüzeyleri ve sekiler, monoklinal yapı şekilleri ortaya çıkmıştır. Eosen’den beri sürekli aşınım birikim ve aktif tektonizma denetiminde biçimlenen havzada sürekli değişen ve üst üste gelişen bir senklinal havza modeli ortaya oluşmuştur. Havza tabanıyla belirgin bir eğim kırıklığı ile ayrılan Güneydoğu Torosları Fırat Nehrine (bugünkü Atatürk Baraj Gölüne) kavuşan akars

Keywords

Jeomorfoloji, Adıyaman Havzası, Fırat Nehri

Read:494

Download: 165