OKUL ÖNCESİ DÖNEMİ İŞİTME ENGELLİ ÇOCUKLARDA MÜZİK EĞİTİMİ
MUSİC EDUCATION ON HEARINGIMPLIED PRESCHOOL CHILDREN

Author : Ece KARŞAL - Tülin MALKOÇ
Number of pages : 168-181

Abstract

Bu çalışmada, Okul öncesi dönem işitme engelli çocuklara müzik eğitimi verilmiş ve bu eğitimin çocukların bedensel, özgüven, sosyal ve zihinsel gelişimlerine etkisi araştırılmıştır. Yapılan 18 haftalık eğitimin ardından çocuklardaki gelişim incelenmiştir. Çocuğun bedensel, özgüven, sosyal ve zihinsel alanlarındaki gelişimleri müziksel ögelerle desteklenmiş, temel eğitime daha hazır hale gelmeleri amaçlanarak bir eğitim programı uygulanmıştır. Araştırmada öntest - sontest kontrol gruplu deneysel bir araştırma modeli uygulanmıştır. Ayrıca uygulanan anket çalışması ile demografik faktörler de incelenmiştir. Araştırmanın sonucunda, çocukların bedensel,sosyal ve zihinsel gelişimlerinde deney ve kontrol gruplarında paralel bir gelişim süreci izlenirken, özgüven gelişimi konusunda deney grubundaki öğrencilerden anlamlı derecede yüksek sonuçlar elde edilmiştir. Bu bağlamda, verilen müzik eğitiminin okulöncesi dönemi işitme engelli çocukların özgüven gelişimlerini desteklediği sonucu elde edi

Keywords

Müzik Eğitimi, İşitme Engelli, Özgüven, Okulöncesi, İşitme Kaybı.

Read:649

Download: 233

Atıf Bulunamadı