İKTİDAR MÜCADELELERİ VE İNSAN HAYATINA MÜDAHALELERİ BAKIMINDAN İKİ BAŞKAN KARAKTERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Author:

Number of pages: 132-148
Year-Number: 2013-1

Abstract

Ütopyalar dünya edebiyatında önemli yer tutar ve memnun olunmayan dünyadan kaçıp kurtulma düşüncesinin ürünleridir. Yeryüzü cennetleri olarak adlandırılan ütopyalar, tersi durumun söz konusu olduğu yerlerde yeryüzü cehennemleri, distopya ya da anti-ütopya şeklinde adlandırılırlar. Ütopyalar söz konusu olduğunda göz ardı edilemeyecek bir kavram olan ada hemen hemen bütün ütopik eserlerde dikkat çeker. Bu çalışmamızda inceleyeceğimiz Zülfü Livaneli’nin Son Ada adlı eserinde de yerleşim yeri olarak ada tercih edilmiştir. Ütopyadan distopyaya doğru değişen adadaki yaşam zamanla çekilmez duruma gelir ve insanın doğaya yaptığı müdahalenin sonucu, yaşam alanı olan son mekânları da yok edilmiş olur. Son Ada romanı ile karşılaştıracağımız Sevinç Çokum’un Çok Yapraklı İlişkiler kitabı, bir ütopya özelliği taşımamakla beraber bilinmez bir zamanda geçen olayları anlattığı için bazı kahramanlar ve olaylar ütopik unsurlar taşımaktadırlar. Her iki romanda da sıklıkla vurgulanan fikir, insanı diğer

Keywords

Abstract

Utopias take an important place in world literature and they are products of thoughts of escaping from the undesired world. Utopias named as earth paradises are named as earth hells, distopia or anti-utopia where the opposite situation is in question. Island, a term that cannot be overlooked when utopias are the subject, attracts attention in all but utopic works. In Zulfu Livaneli’s so-called work Son Ada we will search in this study, island is also choosen as settlement. The life on island which changes from utopia to distopia becomes unsufferable in time and the last places of settlement are exterminated as a result of man’s intervention in nature. Although Sevinc Cokum’s book Cok Yapraklı İliskiler that we will compare with Son Ada novel carries an utopic feature; as it narrates events taking part in an unknown time, some characters and events carry utopic elements. The idea frequently stressed in both novels is that thought freedom which is the most important feature sepera

Keywords