TÜRKİYE’NİN ORTADOĞU İLE EKONOMİK İLİŞKİLERİ

Author:

Number of pages: 87-101
Year-Number: 2013-1

Abstract

1970’lere kadar Ortadoğu Bölgesi Türkiye için fazla önem taşımamıştır. 1970’li yılların ortasından ibaren, Türkiye’nin Ortadoğu ülkeleri nezdindeki öneminin artmasıyla beraber Ortadoğu’nun Türkiye için önemi de giderek artmıştır. Bu çalışmada, Türkiye’nin Ortadoğu ülkeleriyle olan ekonomik ilişkileri dış ticarete özel bir ağırlık verilerek değerlendirilmektedir. Ortadoğu Bölgesi’nde mevcut siyasi ve ideolojik yapılar Türkiye ve Ortadoğu ülkeleri arasındaki ekonomik ilişkileri büyük oranda belirlemektedir. Bu açıdan, Türkiye- Ortadoğu ülkeleri arasındaki ekonomik ilişkilerin geleceği, büyük oranda Arap Baharı sonrası Bölge’deki yeni ideolojik ve siyasal ortamdan etkilenecektir.

Keywords

Abstract

Until 1970’s, Middle East was low of interest to Turkey. Since the mid-1970’s the importance of Middle East to Turkey has increased gradually along with Turkey’s increased importance to Middle Eastern nations. In this study, Turkey's economic relations with the Middle East countries was evaluated with a special emphasise on trade. The current political and ideological structures in the Middle East region largely determine the economic relations between Turkey and the Middle East nations. In this regard, The future of the economic relations between Turkey and the Middle East will be influenced by new ideological and poitical climate of the region after the Arab Spring.

Keywords