THE REASONS OF LACK OF MOTIVATION FROM THE STUDENTS’ AND TEACHERS’ VOICES

Author:

Number of pages: 35-45
Year-Number: 2013-1

Abstract

Motivasyon, öğrenme sürecinin temelini oluşturduğu için yıllarca öğretmenlerin ilgi merkezi olmuştur. Öğrenme, karmaşık ve dinamik bir süreçtir, ve gerçek anlamda öğrenme motivasyon ile tamamlanır. İstek, öğrenmenin temel unsurlarından biri olduğu için, öğrenciler motivasyon ile öğrenme yolunda önemli bir adım atarlar. Ancak, bazı zamanlar derse karşı ilgi ve isteklerini yitirebilirler, ki bu da etkili dil öğreniminin önünde büyük bir engeldir. Bu nedenle, bu çalışma motivasyon eksikliği ile ilgilidir. Çalışma, ilk olarak, öğrencilerin dil öğrenmeye karşı gösterdikleri ilgisizliğin sebeplerini araştırır. Daha sonra, yabancı dil öğrenimine isteksizlik gösteren öğrencilerin motivasyonlarını arttırma yollarına odaklanır. Çalışmanın katılımcılarını, lise öğretmen ve öğrencileri oluşturmaktadır. Veriler, sınıf gözlemi, öğretmenlerle sözlü görüşme ve öğrencilere anket uygulaması ile toplanmıştır.

Keywords

Abstract

Motivation has been centre of attention among teachers throughout the years because it constitutes the backbone of learning process. Learning is a complicated and dynamic process, and learning in real sense gets completed through motivation. Since will to learn builds one of the basic elements of learning, students take an important step on the road to learning through motivation. However, students may sometimes lose their willingness and interest towards lesson, which puts a major barrier in front of effective language learning. Therefore, this study is concerned with lack of motivation. To begin with, this study explores the reasons of disinterest students display towards language-learning. Next, it dwells upon the ways of promoting motivation of the students showing reluctance against foreign language learning. The teachers and students in a high school were the participants of this study. The data were collected through classroom observation, interview with teachers and questionna

Keywords