ÖĞRETMENLERİN ÜNİVERSİTE HAZIRLIK SINIFLARINDAKİ İSTENMEYEN ÖĞRENCİ DAVRANIŞLARINI ALGILARI
TEACHERS’ PERCEPTION OF DISRUPTIVE STUDENT BEHAVIORS IN UNIVERSITY PREPARATORY CLASSES

Author : Bülent Arif GÜLEÇ - Nuray GÜLEÇ
Number of pages : 388-399

Abstract

Bu çalışmanın amacı, üniversite hazırlık sınıflarındaki İngilizce öğretmenleri tarafından gözlenen istenmeyen öğrenci davranışlarını belirlemektir, Öğretmenlerin, “istenmeyen” olarak tanımlanan öğrenci davranışlarını algıları ve sınıflarındaki yaygın istenmeyen öğrenci davranışları araştırılmıştır. Bu çalışma şu sorulara cevap aramaktadır: Üniversite hazırlık sınıflarındaki İngilizce öğretmenleri istenmeyen öğrenci davranışlarını nasıl algılamaktadır? İngilizce öğretmenleri sınıflarında ne tür istenmeyen öğrenci davranışlarıyla karşılaşmaktadır? Üniversite hazırlık sınıflarındaki İngilizce öğretmenleri tarafından yaygın olarak gözlenen istenmeyen öğrenci davranışları nelerdir? Öğretmenlerin cinsiyeti, yaşı, deneyimi, mezun oldukları bölüm, ders verdikleri sınıf sayısı ve sınıflardaki öğrenci sayısı ile sınıf içi istenmeyen davranışları algıları arasında anlamlı bir ilişki var mıdır? Bu araştırma, tanımlayıcı bir çalışmadır. Bu çalışmaya, Çukurova Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okul

Keywords

Sınıf Yönetimi, İstenmeyen Öğrenci Davranışı

Read:484

Download: 160