ISSN:2148-2489

CHRISTEN MIKKELSEN KOLD


Bu çeviri makaleye tekrar bir başlık atma fırsatı verilseydi, ‘Christen Mikkelsen Kold-Yetişkin Eğitimi Dünyasının Nicola Tesla’sı’ yazmak çok uygun olurdu. Hayatboyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi alanında örnek gösterilen Parasız Okullar ve Halk Liselerinin temelini atan iki isim, N.F.S. Grundtvig ve Christen Mikkelsen Kold’tur. Grundtvig’in yaptığı gibi düşüncelerini yazıya döküp yaymak yerine Kold; kendi küçük dünyasında uygulamaya dönük faaliyetlerle uğraşmıştır. İçinde yaşadığı bireysel aydınlanmayı bir an önce çevresine yaymayı hedeflediğinden, zamanını yazarak değil, anlatarak ve uygulayarak geçirmeyi tercih eden Kold, bu nedenle dünyaca bilinen popüler bir isim olamamıştır. Bu çeviri makalenin amacı, başta Türkiye’deki Hayatboyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimciler olmak üzere, bu akademik çalışmaya ulaşan herkese Kold’un tanıtılması ve eğitim programlarında hak ettiği yeri almasına imkân sağlanmasına aracı olunmasıdır. Belki de bu nedenle, UNESCO, kaynak belirtildiği sürece çoğaltılmasına izin vermiştir.


Keywords


Christen Mikkelsen Kold, Grundtvig, yetişkin eğitimi, hayatboyu öğrenme

Author : Gülden AKIN
Number of pages: 551-566
DOI: http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.15150
Full text:
Paylaş:
The Journal of Academic Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.