ISSN:2148-2489
Giriş Yap Üye ol
Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi

Editör: Dr.Özcan BAYRAK
Editör Yardımcısı: Dr. Rahil NECEFOV - Dr. Celal EMANET - Arş. Gör. Esra BAYRAK
Yayın Yeri: ELAZIĞ
Yıl-Sayı: 2019-95
Jenerik Dosyası | İçindekiler | Kapak Resmi | Editörden |

Bu sayıya ait makaleler

32x32

Raziye ÇAKICIOĞLU OBAN - Hasan ÇUKUR Hediye Arzu GÖKÇE GÜNDÜZOĞLU LAND USE CHANGING ON THE AGRICULTURAL AREAS IN TERMS OF URBANIZATION: AN EXAMPLE OF TORBALI DISTRICT (IZ-MIR), 1-13
LAND USE CHANGING ON THE AGRICULTURAL AREAS IN TERMS OF URBANIZATION: AN EXAMPLE OF TORBALI DISTRICT (IZ-MIR)
DOI : http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.15094
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Davut AYDÜZ ÇOCUKLARA NAMAZI SEVDİRME VE ÖĞRETME METOTLARI, 14-38
METHOD’S FORPARENTS WHO WOULD LIKE TO HELP THEIR CHILDREN LOVEPERFORMING DAILY PRAYERS
DOI : http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.15129
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Muhammet Fatih GENÇ - Mustafa USTA İlhan COŞKUN DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİNİN MERHAMET DEĞERİNİ KAZANDIRMADAKİ ROLÜ, 39-70
THE ROLE OF THE RELIGIOUS EDUCATION AND ETHICS LESSON FOR OBTAINING OF VALUE OF MERCY
DOI : http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.15103
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Bekir TAVAS YENİ KAMU YÖNETİMİ YAKLAŞIMINDA TÜRK BÜROKRASİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA, 71-86
A RESEARCH ON TURKISH BUREAUCRACY IN THE NEW PUBLIC ADMINISTRATION APPROACH
DOI : http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.15135
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Mustafa İNCE - Mevlüt Can KOÇAK GENÇLERİN SOSYAL MEDYA KULLANIMI İLE YAŞAM MEMNUNİYETLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIR-MA, 87-100
RELATIONSHIP BETWEEN SOCIAL MEDIA USAGE AND LIFE SATISFACTION OF YOUNG PEOPLE
DOI : http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.15152
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Eyyup NACAR - Atalay GACAR – Ömer Faruk TUTAR OKUL SPORLARI VOLEYBOL MÜSABAKALARINA KATILAN ERKEK SPORCULARIN ATILGANLIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ, 101-109
INVESTIGATION OF THE ASSERTIVENESS LEVELS OF MALE ATHLETES WHO PARTICIPATE IN VOLLEYBALL COMPETITION IN SCHOOL SPORTS
DOI : http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.15153
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Mustafa Zahit SERARSLAN - Ali TOPAL SAĞLIK BAKANLIĞI ÇALIŞANLARININ OTANTİK LİDERLİK DAVRANIŞLARININ ÖRGÜTSEL BAĞLILIKLARINA ETKİNİN DEĞERLEMESİ, 110-121
EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF THE AUTHENTIC LEADERSHIP BEHAVIORS TO ORGANIZATIONAL COMMITMENT OF MINISTRY OF HEALTH EMPLOYEES
DOI : http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.15160
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Beyzade Nadir ÇETİN - Pınar ARSLAN YENİ KENTSEL TÜKETİM MEKÂNI OLARAK ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ VE EV KADINLARI, 122-138
SHOPPING CENTRES AS A NEW URBAN CONSUMPTION SPACE AND HOUSEWIVES
DOI : http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.15191
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Abbas KETİZMEN MİLLİ MÜCADELE’DE NAKİBZÂDE NURİ AĞA KONAĞI VE NAKİBZADE MÜNİR AĞA ETNOGRAFİK MÜZESİ TASARIMI, 139-156
THE NAKIBZADE NURİ AĞA HOUSE DURING THE NATIONAL STRUGGLE AND NAKIBZADE MÜNİR AĞA ETHNOGRAPHIC MUSEUM DESIGN
DOI : http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.15209
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Ertuğrul TALU HUZUR EVLERİNE İLİŞKİN TOPLUMSAL ALGI ÜZERİNE BİR İKİLEM: “BEYAZ MELEK” FİLMİ, 157-170
A DILEMMA ON THE SOCIAL PERCEPTION RELATED TO NURSING HOME: “WHITE ANGEL” FILM
DOI : http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.15023
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Mehmet Nizar ASLAN SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİNDEKİ HALKLA İLİŞKİLER ÇALIŞMALARININ KAMUOYUNDAKİ BİLİNİRLİĞİ VE FARKINDALIK YARATMADAKİ ETKİSİ: TOFD ÖRNEĞİ, 171-191
RECOGNITION OF PUBLIC RELATIONS STUDIES IN NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS WITHIN PUBLIC OPINION AND ITS EFFECT ON RAISING AWARENESS: TOFD EXAMPLE
DOI : http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.15063
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Şehnaz IŞIK ALMAN VE TÜRK NİNNİLERİNDE ÇOCUĞA YÖNELİK KORKUTMA-TEHDİT UNSURLARI VE BU UNSURLARA KARŞI KORUYANLAR, 192-203
SCARING-THREATENING ASPECTS IN GERMEN AND TURKISH LULLABIES AND THE PROTECTORS AGAINST THESE
DOI : http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.15066
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Bircan ULAŞ KADIOĞLU KÜRESELLEŞMEYLE ARTAN FAST FOOD VE KÜRESELLEŞMEYE KARŞI SLOW FOOD, 204-213
GLOBALLY INCREASING FAST FOOD AND SLOW-FOOD AGAINST GLOBALIZATION
DOI : http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.15069
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Aşkım HATUNOĞLU AİLENİN SOSYO-EKONOMİK VE KÜLTÜREL DÜZEYİNİN ÇOCUĞUN KAYGI DÜZEYİNE ETKİSİ, 214-223
THE EFFECT OF SOCIAL-ECONOMIC AND CULTURAL LEVEL OF FAMILY ON THE LEVEL OF CHILDREN
DOI : http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.15071
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

NUR SILAY DEĞERLER EĞİTİMİ VE DİN, 224-231
VALUES EDUCATION AND RELIGION
DOI : http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.15125
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

İsmail GÖKDAYI İKLİM SAVAŞLARI: İKLİM MÜLTECİLİĞİNİN ARKA PLANINDA SÜPER GÜÇLERİN YENİ OYUN ALANI, 232-252
CLIMATE WARS: THE NEW PLAYGROUND OF SUPER POWERS IN THE BACKGROUND OF CLIMATE REFUGEES
DOI : http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.15145
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Sibel BAYRAM YAKUP KADRİ’NİN BAKIŞ AÇISINDAN İSTANBUL VE İSTANBUL MESELELERİ, 253-266
ISTANBUL AND ISTANBUL ISSUES FROM THE POINT OF VIEW OF YAKUP KADRI
DOI : http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.15201
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Filiz ÖZTÜRK ŞAVŞAT-KÜPLÜCE KÖYÜ ÇÖMLEKÇİLİĞİ ve BORÇKALI GENÇ USTA, 267-281
ŞAVSAT-KÜPLÜCE VİLLAGE POTTERY AND BORÇKALI GENC USTA
DOI : http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.15156
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Türker TUĞSAL - Maide ÇEKENER MARKA İMAJININ MARKA GÜVENİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE AMPİRİK BİR ARAŞTIRMA, 282-294
THE EFFECTS OF BRAND IMAGE ON BRAND TRUST: EMPIRICAL RESEARCH IN LOGISTICS SECTOR
DOI : http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.15161
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Süleyman ÖZDERİN MODERNİZMDEN POSTMODERNİZME DÖNÜŞÜM KÜLTÜRÜ VE TARİHİ SÜREÇTE GRAFİK TASARIM, 295-313
AS CONCEPTUAL REFLECTIONS OF POSTMODERNISM ON GRAPHIC DESIGN
DOI : http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.15165
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Mustafa ÖZDERE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN FLÖRT ŞİDDETİNE İLİŞKİN TUTUMLARI, 314-331
THE COLLEGE STUDENTS’ ATTITUDES TOWARDS DATING VIOLENCE
DOI : http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.15167
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Birgül ERKANI JOHN DEANDREA HEYKELİNDE VERIZM VE MALZEME İLİŞKİSİ, 332-338
VERISMO AND MATERIAL RELATION OF JOHN DEANDREA
DOI : http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.15171
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Sadegül DURGUN - Ahmet Hamdi AYDIN YÖNETİŞİM VE YOLSUZLUK, 339-357
GOVERNANCE AND CORRUPTION
DOI : http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.15077
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Banu BERBER BABALIK DEMOKRAT PARTİ DÖNEMİ TÜRKİYE’NİN TURİZM POLİTİKASI (1950-1960), 358-371
TOURISM POLICY IN TURKEY DURING DEMOCRAT PARTY PERIOD (1950-1960)
DOI : http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.15099
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Kübra DİLAVER YILDIRIM - A. Melek ÖZYETGİN MEMLÛK-KIPÇAK SAHASINDAKİ TÜRK MUTFAK KÜLTÜRÜ İLE İLGİLİ SÖZVARLIĞI ÜZERİNE: KURUTMA VE SAKLAMA YÖNTEMİYLE OLUŞAN YİYECEKLER, 372-385
ON VOCABULARY RELATED TO TURKISH KITCHEN CULTURE IN MEMLÛK-KIPÇAK FIELD: FOODS FORMED BY DRYING AND STORAGE METHOD
DOI : http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.15107
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Hediye Arzu Gökçe GÜNDÜZOĞLU - Hasan ÇUKUR KÜÇÜK MENDERES HAVZASI’NDA TARIMSAL ALAN KULLANIM DURUMU, 386-409
AGRICULTURAL LAND USE IN KÜÇÜK MENDERES BASIN
DOI : http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.15144
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Müge DOĞANER DEMİRTAŞ - Nezih Metin ÖZMUTAF BANKA ÇALIŞANLARININ ÖRGÜTSEL ADALET VE İŞTEN AYRILMA NİYETİNE YÖNELİK ALGILARI: İZMİR İLİNDE BİR ARAŞ-TIRMA, 410-424
THE PERCEPTIONS OF THE BANK EMPLOYEES REGARDING ORGANIZATIONAL JUSTICE AND INTENTION TO LEAVE WORK: A RESEARCH IN İZMİR PROVINCE
DOI : http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.15037
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Halit GÜR DOĞU AKDENİZ BÖLGESİ'NDE ENERJİ VE GÜVENLİK KOMPLEKSİNİN İLİŞKİLER BAĞLAMINDA YENİDEN KAVRAMSALLAŞTIRILMASI, 425-439
RE-CONCEPTUALIZATION OF THE ENERGY AND SECURITY COMPLEX IN THE EASTERN MEDITERRANEAN REGION IN THE CONTEXT OF RELATIONS
DOI : http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.15095
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

İpek DİNDAR - Melike Lale GÜLER SPOR VE MEDYA İLİŞKİSİNİN SPOR BİLİMLERİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ, 440-456
THE EFFECTS OF SPORTS AND MEDIA RELATIONS ON SPORTS SCIENCE STUDENTS
DOI : http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.15106
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Duygu Karagüzel - İ. Fatih YENEL DÜZENLİ OLARAK YOGA YAPAN VE YAPMAYAN KADINLARIN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER BAKIMINDAN İNCELENMESİ: ANKARA İLİ ÖRNE-Ğİ, 457-472
INVESTIGATION OF HEALTHY LIFESTYLE BEHAVIORS OF WO-MEN WHO DO YOGA REGULARLY AND DO NOT DO YOGA IN TERMS OF DIFFERENT VARIABLES: THE CASE OF ANKARA PROVINCE
DOI : http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.15108
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Yavuz OKCU - Ayşe DİNÇ KAZAK ŞAİR MAĞCAN CUMABAYEV'İN ŞİİRLERİ ÜZERİNE TEMATİK ANALİZ, 473-485
THEMATİC ANALYSİS ON KAZAKH POET MAGZHAN ZHUMABAEV'S POEMS
DOI : http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.15111
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Kaan KOÇALİ TÜRKİYE’DE 2017 YILINDA YAŞANAN KÖMÜR MADENİ FACİASI SONRASI SEKTÖRÜN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ AÇISINDAN İRDELENMESİ, 486-496
EXAMİNATİON OF THE OCCUPATİONAL HEALTH AND SAFETY OF COAL MİNİNG DİSASTERS OF EXPERİENCED İN TURKEY İN 2017
DOI : http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.15154
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Ertuğrul ERDOĞAN - Rüyam KÜÇÜKSÜLEYMANOĞLU EĞİTİM YÖNETİCİSİNİN YETERLİLİKLERİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ, 497-511
TEACHERS' OPINIONS ABOUT THE COMPETENCIES OF THE EDUCATIONAL ADMINISTRATOR
DOI : http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.15159
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Nazan KORUCUK PSİKOLOJİK SÖZLEŞME ÖNEMİ VE KURAMSAL ÇERÇEVESİ, 512-532
THE IMPORTANCE OF THE PSYCHOLOGICAL CONTRACT AND THEORETICAL FRAMEWORK
DOI : http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.15172
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

YUSUF SAYAR YİNON PLANI’NDAN GÜNÜMÜZE ORTADOĞU, 533-550
THE MIDDLE EAST FROM THE YINON PLAN TO TODAY
DOI : http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.15189
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Gülden AKIN CHRISTEN MIKKELSEN KOLD, 551-566
CHRISTEN MIKKELSEN KOLD
DOI : http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.15150
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Aysel ERDOĞAN XX. YÜZYILIN BAŞINDA TÜRKİSTAN’DA İSLAMİ SOSYALİZM (FİKRİN DESTEKLEYİCİLERİ VE BOLŞEVİKLERİN FAALİYETLE-Rİ), 567-577
ISLAMIC SOCIALISM IN TURKESTAN AT THE BEGINNING OF THE 20TH CENTURY (SUPPORTERS OF THE IDEA AND BOLSHEVIKS' TEMPTATION)
DOI : http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.15118
Özet | Abstract | Tam Metin


Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi
E-Mail Aboneliği

E-Bülten'e abone olarak güncel haberlerin mailinize gelmesini sağlayabilirsiniz

© Copyright Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık / Akademik İletişim . Tüm Hakları Saklıdır.