ISSN:2148-2489
The Journal of Academic Social Sciences

Editor: Dr. Özcan BAYRAK
Assistant Editor: Dr. Rahil NECEFOV Dr. Celal EMANET Dr. Esra BAYRAK AYAŞ
Publication Place: ELAZIĞ
Year-Number: 2019 -99
Generic File | Contents | Cover photo | From the Editor |

Articles for this issue

32x32

Erol ALTINSAPAN - Sinan ÜNAL ESKİŞEHİR SİVRİHİSAR HAZİNEDAR MESCİDİ ONARIMLARI HAKKINDA BİR BELGELEME, 1-25
A DOCUMENTATION ABOUT REPAIRS OF ESKİŞEHİR SİVRİHİSAR HAZİNEDAR MASJID
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ASOS.36787
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Emine KOCA - Berna YILDIRIM ARTAÇ Cantürk ÖZ TASARIMDA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞE YÖNELİK TASARIMCI YAKLAŞIMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ, 26-39
EVALUATION OF DESIGNER APPROACHES REGARDING SUSTAINABLE DESIGN
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ASOS.39217
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Ramilya YARULLİNA YILDIRIM TATAR SANATÇISI DERDMEND’İN ŞİİR ESTETİĞİ ÜZERİNE, 40-47
A REVIEW OF THE POETIC AESTHETIC OF A TATARIAN ARTIST NAMED DERDMEND
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ASOS.39219
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Fatma KOÇ - Senar ÇEVİK TÜKETİCİLERİN HAZIR GİYİM MARKALARI TERCİHLERİNDE GİYSİ REKLAMLARDAN ETKİLENME DURUMLARI, 48-65
CONSUMERS INFLUENCE OF CLOTHING ADVERTISEMENTS FOR BRAND CLOTHING PREFERENCES
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ASOS.39572
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Meltem DÜZBASTILAR - İrem KARSLI GÜZEL SANATLAR LİSELERİ MÜZİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN BİREYSEL SES EĞİTİMİ DERSİNE YÖNELİK MOTİVASYON DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ, 66-80
INVESTIGATION OF MOTIVATIONLEVELS OF FINE ARTS HIGH SCHOOL MUSIC DEPARTMENT STUDENTS’ INDIVIDUAL VOICE TRAINING LESSON
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ASOS.37832
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Hatice DEMİRBAŞ İNSANLAR NEDEN ESTETİK MÜDAHALELERE YÖNELMEKTEDİR? GERİSİNDEKİ GÜDÜLENME, 81-91
WHY DO PEOPLE DESIRE AESTHETIC INTERVENTIONS? MOTIVATION BEHIND ON
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ASOS.39458
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Ali ERDOĞAN TÜRKİYE’NİN LOJİSTİK PERFORMANSI VE LOJİSTİK ÜSLERİN ÖNEMİ, 92-99
TURKEY’S LOGISTICS PERFORMANCE AND IMPORTANCE OF LOGISTICS BASES
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ASOS.39460
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Hatice DÜLBER HZ. PEYGAMBER’İN KADININ DÖVÜLMESİNE İZİN VERDİĞİ İFADE EDİLEN RİVAYETİN SENET VE METİN AÇISINDAN TAHLİLİ, 100-122
THE ANALYSIS OF THE NARRATIVE REFERRING THAT THE PROPHET (PBUH) PERMITTED BEATING WOMEN IN TERMS OF ISNAD AND MATN
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ASOS.36773
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

İzzet Baki KARAOĞLU ÖĞRETMEN ÖZ YETERLİK ALGISI ÖLÇEĞİ KISA FORMU’NUN TÜRKÇE’YE UYARLANMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI, 123-139
ADAPTATION OF TEACHER SENSE OF SELF-EFFICACY SCALE SHORT FORM TO TURKISH: A STUDY OF VALIDITY AND RELIABILITY
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ASOS.36797
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Süreyya YILMAZ - Ömer YILMAZ Abdullah KARATAY ADLİYE ÇALIŞANLARININ ALGILANAN ÖRGÜTSEL STRES VE İŞ DOYUMU İLİŞKİSİ, 140-170
RELATIONSHIP BETWEEN PERCEIVED ORGANIZATIONAL STRESS AND JOB SATISFACTION IN COURTHOUSE EMPLOYEES
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ASOS.37041
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Pika FATULLAYEVA MÜZİKAL TÜRÜNÜ BELİRLEYEN ÖZELLİKLER, 171-182
FEATURES THAT DOCUMENT THE MUSICAL GENRE
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ASOS.38847
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Hasan BALTACI - Metin EKER ÇOCUKTA KENDİNİ GERÇEKLEŞTİRMENİN ÇELİŞKİLERİ: TUŞLAR VE KALEMLERİN SAVAŞINA YARATICI PERFORMANS AÇISINDAN BAKMAK, 183-190
SELF REALIZATION CONTRADICTIONS IN CHILDREN: A LOOK INTO THE CLASH OF KEY AND PEN IN TERMS OF CREATIVE PERFORMANCE
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ASOS.38913
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Pınar KOÇ - Aziz KUTLAR HASTALIKLAR VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİ AÇIKLAYAN MODELLER VE YENİ BİR MODEL ÖNERİSİ, 191-207
THE MODELLER EXAMINING THE RELATIONSHIP BETWEEN DISEASES AND ECONOMİC GROWTH AND A NEW MODEL SUGGESTION
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ASOS.39221
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Mehmet Akif ŞEN GELENEKSEL MUTFAK KÜLTÜRÜMÜZDEN BİR ÖRNEK “AĞUZ”, 208-217
AN EXAMPLE FROM OUR TRADITIONAL CUİSİNE CULTURE ‘’AĞUZ’’
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ASOS.39283
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Banuçiçek ÖZDEMİR E-İÇERIKLE GENEL BIYOLOJI DERSINE YÖNELIK Z- KITAP OLUŞTURMAYA YÖNELIK BIR PROJE ÖRNEĞİ, 218-232
A PROJECT EXAMPLE FOR CREATING A Z-BOOK FOR GENERAL BIOLOGY COURSE WITH E-CONTENT
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ASOS.39344
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Hafize PEKTAŞ - Ayşe Gül GÜNDÜZ ÇAĞDAŞ TÜRK RESMİNDE İÇ MEKÂN, 233-248
INTERIOR SPACE IN CONTEMPORARY TURKISH PAINTING
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ASOS.39423
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Fatma ÇAPAN BULGARLARIN HIRİSTİYANLIĞI KABULÜYLE BİRLİKTE DOĞU ROMA İMPARATORLUĞU İLE İLİŞKİLERİ, 249-265
RELATIONS BETWEEN BULGARS AND THE EASTERN ROMAN EMPIRE WITH CHRISTIANITY ACCEPTED
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ASOS.39534
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Yaşar ÖZKANDAŞ ÇOK PARTİLİ SİYASAL YAŞAMA GEÇİŞ SÜRECİNDE LİBERAL BİR TAVIR: AHMET EMİN YALMAN, 266-279
A LIBERAL ATTITUDE DURING THE TRANSITION TO MULTI-PARTY PERIOD: AHMET EMİN YALMAN
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ASOS.39649
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Aysun TÜRE - Merve ÖZLÜ Nazlıhan EFE DEĞİŞİM YÖNETİMİ VE HEMŞİRELİK, 280-293
CHANGE MANAGEMENT AND NURSING
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ASOS.39673
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Tahir ÇELİKBAĞ - Fahrettin GEÇEN NAKKAŞ LEVNİ’NİN TEK FİGÜRLÜ KADIN MİNYATÜRLERİNİN PLASTİK AÇIDAN ELE ALINIŞI, 294-304
NAKKAŞ LEVNI’S SINGLE FIGURED WOMEN’S MINIATORS WITH PLASTIC PURCHASE
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ASOS.39998
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Abed Rzaij ASWAD TÜRKİYE’DE 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU’NA GÖRE MEMURLARIN DİSİPLİN VE CEZAİ SORUMLULUĞU, 305-322
DISCIPLINARY AND CRIMINAL LIABILITY ACCORDING TO THE LAW OF CIVIL SERVANTS NO. 657 IN TURKEY
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ASOS.36917
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

İsmet GÜNEŞ TÜRKİYE’DE BÖLGELERARASI GELİR YAKINSAMASI , 323-359
INTERREGIONAL INCOME CONVERGENCE IN TURKEY
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ASOS.38818
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Furkan Fahri ALTINTAŞ ÖRGÜTSEL ÖĞRENME BOYUTLARI ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN META ANALİZİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ, 360-375
EVALUATING THE RELATIONSHIPS BETWEEN ORGANIZATIONAL LEARNING DIMENSIONS WITH META ANALYSIS
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ASOS.39524
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Ayşenur AKKAYA - Halil AKMEŞE OTELLERİN F&B BÖLÜMÜNDE KULLANDIKLARI MALİYET KONTROL SİSTEMLERİ: İSTANBUL ÖRNEĞİ, 376-395
COSTS CONTROL SYSTEMS USED IN THE F&B DEPARTMENT OF THE HOTELS: ISTANBUL PROVINCIAL EXAMPLE
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ASOS.37016
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Ahmet Alper SAYIN - Mahmut Gazi TUNÇ TEDARİKÇİ SEÇİMİNİN HELÂL TURİZM KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ, 396-409
EVALUATION OF SUPPLIER SELECTION IN THE SCOPE OF HALAL TOURISM
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ASOS.37420
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Müzeyyen AYGÜN YILAN MOTİFLİ KÜTAHYA KADIN CEPKENLERİNİN MOTİF, DESEN VE KOMPOZİSYON ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ, 410-432
AN INVESTIGATION OF MOTIF, PATTERN AND COMPOSITION FEATURES OF KÜTAHYA WOMEN CEPKENS WITH SNAKE MOTIF
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ASOS.39470
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Filiz ACAR ÇELİKER 1926 YILI MİLLİYET'İNİN BAŞMAKALELERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME, 433-439
A TREATISE ON THE EDITORIALS OF THE MİLLİYET OF 1926
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ASOS.36903
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Meltem GIDIK - Salih GÜNEY GİRİŞİMCİ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN GİRİŞİMCİLİK NİYETİNE ETKİSİ VE DEVLET ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA, 440-454
THE EFFECT OF PERSONALITY CHARACTERISTICS ON ENTREPRENEURSHIP INTENTION AND A RESEARCH FOR UNDERGRADUATE STUDENTS OF STATE UNIVERSITY BUSINESS ADMINISTRATION
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ASOS.36969
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Hatice Kübra ÖZDEMİR MEKTEP MÜZESİ DERGİSİ, 455-465
MEKTEP MÜZESİ MAGAZINE
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ASOS.37335
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Derya KONUK MERSİN- MUT HACI AHMETLİ MAHALLESİ DOKUMALARININ KOMPOZİSYON KURGUSU, 466-484
COMPOSITION FICTION OF WEAVING BELONGING TO MERSİN- MUT HACI AHMETLİ DISTRICT
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ASOS.37342
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Salim KÖKSAL - Mehmet CİHANGİR YENİ GELİŞEN KENT BAĞLAMINDA YEREL HALKIN TURİZM VE KÜLTÜREL MİRAS ALGISI: OSMANİYE YÖRESİ İÇİN ANKETE DAYALI BİR DEĞERLENDİRME, 485-504
THE PERCEPTION OF LOCAL PUBLIC TOURISM AND CULTURAL HERITAGE IN THE CONTEXT OF A NEW DEVELOPING CITY: A SURVEY BASED ASSESSMENT FOR THE OSMANIYE REGION
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ASOS.37377
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Sibel KADIOĞLU - Emel KOÇ KIERKEGAARD FELSEFESİNDE BİREYİN “ETİK VAROLUŞ” TARZININ DEĞERLENDİRİLMESİ, 505-521
EVALUATION OF THE “ETHICAL EXISTENCE STYLE” OF THE INDIVIDUAL IN KIERKEGAARD PHILOSOPHY
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ASOS.37392
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Mert ŞENTÜRK İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTER TIBBİ MİKROBİYOLOJİ EĞİTİM LABORATUVARI RİSK ANALİZİ VE DEĞERLENDİRMESİ, 522-533
THE RISK ANALYSIS AND EVALUATION OF ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY MEDICAL MICROBIOLOGY EDUCATION LABORATORY
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ASOS.37401
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Abdelbagi Omer Ahmed ABDELGADER 2014-2018’DE KÖRFEZ KRİZİNİN NEDENİ VE SONUCU , 534-541
THE REASON AND THE RESULT OF THE GULF CRISIS IN 2014-2018
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ASOS.37853
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

İkbal Tuğçe ŞEN ANKARA ETNOGRAFYA MÜZESİ’NDE YER ALAN HAMAYIL YA DA BUGÜNKÜ ADIYLA MUSKALIKLAR , 542-555
THE AMULETS IN ANKARA ETHNOGRAPHY MUSEUM
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ASOS.37859
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Fatma SİNECEN - Osman SİNECEN ÖĞRETMEN ADAYLARININ KOÇLUK BECERİLERİNİN AKADEMİK BAŞARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ, 556-567
THE EFFECTS OF TEACHER CANDIDATES' COACHING SKILLS ON ACADEMIC SUCCESS
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ASOS.39276
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Reyhan KORKMAZ - Şerife AKPINAR TARİHİ ROMANLARIN KARAKTER EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ: GAZİ KADIN / FATMA TEĞMEN ÖRNEKLEMİ, 568-579
INVESTIGATION OF HISTORICAL NOVELS IN TERMS OF CHARACTER EDUCATION: GAZİ KADIN / FATMA TEĞMEN SAMPLE
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ASOS.39307
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Güliz Müge AKPINAR ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN DİJİTAL BAĞIMLILIKLARININ İNCELENMESİ: ATÇA MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ, 580-594
INVESTIGATION OF THE DIGITAL ADDICTIONS OF UNIVERSITY STUDENTS: ATÇA VOCATIONAL SCHOOL SAMPLE
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ASOS.39314
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Sevi ÇALIK - Münevver ÇETİN Yusuf ALPAYDIN İLKÖĞRETİM OKULLARINDA ÖĞRETMEN TAKIMLARI VE LİDERLİĞİNİN ÖĞRENCİ BAŞARISI ÜZERİNE ETKİSİ, 595-605
THE EFFECT OF TEACHING TEAMS AND LEADERSHIP ON STUDENT SUCCESS IN PRIMARY SCHOOLS
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ASOS.39326
Turkish Abstract | English Abstract | Full text


The Journal of Academic Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.