“ISLAMLASHMAQ” TERM IN SAID HALIM PASHA
SAİD HALİM PAŞA’DA “İSLAMLAŞMAK” TERİMİ

Author : Celal EMANET
Number of pages : 269-279

Abstract

XVIII. yüzyılın son çeyreğinde Osmanlı İmparatorluğu yönetim, eğitim, askeri ve nihayetinde de politik alanlarda reformlar uygulayan ilk Müslüman devlet-tir. Osmanlı Devleti’nin son yüz yılında yaşamış pek çok reformist düşünce adamı vardır ki; onlar meşrutiyet döneminin hazırlayıcıları ve Osmanlı sonrası reformistlerinin ilk jeneresyonudur. Osmanlı Devleti son dönem sadrazam-larından, II. Meşrutiyet döneminde (1908-1920) İslamcılık fikrini temsil eden ve bu fikirlerini açık bir şekilde savunan Said Halim Paşa görüşleri ile dikkat çeken bir devlet adamıdır. Said Halim Paşa kaleme aldığı ‘İslamlaşmak’ adlı meşhur eserinde unutulan İslam öncesi ve kendilerine miras bırakılan şeyleri onları nasıl arındırdığını hatırlatarak Müslümanların topyekun olarak İslam-laşmasını öngörmektedir. Bu çalışmada İslamlaşmak bağlamında Said Halim Paşa’nın politik fikirleri tartışılmaktadır.

Keywords

Sa

Read:593

Download: 201

Atıf Bulunamadı