GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ YÖNTEMİYLE KAMU VE ÖZEL BANKALARIN PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
COMPARISON OF THE PERFORMANCE OF PUBLIC AND PRIVATE BANKS WITH GREY RELATIONAL ANALYSIS METHOD

Author : Ersin KANAT
Number of pages : 135-146

Abstract

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’deki kamu ve özel bankaların finansal performanslarının ölçülerek karşılaştırmalarının yapılmasıdır. Bu sebeple, ilk olarak Borsa İstanbul Bankacılık Endeksi’nde yer alan bankaların finansal oranları elde edilmiştir. Daha sonra, bu oranlar kullanılarak bankaların finansal performansları ölçülmüş ve sıralanmıştır. Finansal performansı ölçmek amacıyla kullanılabilecek çeşitli yöntemler bulunmaktadır. Bu çalışmada performans değerlendirmesi amacıyla Gri İlişkisel Analiz yönteminden faydalanılmıştır. Bahsi geçen yöntem, özellikle belirsizliklerin var olduğu durumlarda kullanılan çok kriterli karar verme yöntemlerinden bir tanesidir. Son olarak; elde edilen bulgular ışığında, kamu bankaları ve özel bankalarla ilgili bazı yorum ve görüşlere yer verilmiştir.

Keywords

Gri İlişkisel Analiz, Finansal Performans, Bankalar

Read:2026

Download: 975

Atıf Bulunamadı